HP-printers installeren in Ubuntu en Linux Mint


Terug naar de thuispaginaHP-printers (Laserjet en Deskjet): zo installeert u ze in Ubuntu en Linux Mint


Printers van HP: de veiligste keuze in Linux

De meeste printerfabrikanten bieden tegenwoordig een behoorlijke of soms zelfs goede ondersteuning voor Linux. Maar voor printers en scanners is Hewlett Packard nog steeds de veiligste keuze in Linux.

In de meeste gevallen is uw HP-printer prik-en-klaar: prik 'm in uw computer en hij doet het. Verbind uw printer met een USB-kabel met uw computer: zelfs wanneer u van plan bent om uw printer als netwerkprinter te gaan gebruiken, is voor eerste installatie vaak een USB-kabel nodig.

Maar soms moet u nog het volgende doen:

Installeer HPLIP Toolbox (hplip-gui)

1. In sommige gevallen is het nodig om HPLIP Toolbox (hplip-gui) te installeren, om uw HP printer of scanner goed aan de praat te krijgen. Dat doet u als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak): 
sudo apt-get install hplip-gui

Druk op Enter. Vul desgevraagd uw wachtwoord in en druk weer op Enter. Uw wachtwoord blijft geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.

Let op: is de versie van HPLIP Toolbox (hplip-gui) in de pakketbronnen van Ubuntu of Mint, te oud voor uw splinternieuwe printer? Installeer dan de nieuwste versie van HPLIP Toolbox, die u hier kunt halen.

Zet na de installatie uw printer even op Standaard (voor zover nodig):

Start HPLIP Toolbox.

Ubuntu: klik op het grijze Ubuntulogo (Snelzoeker), bovenin de uitklapbare zijbalk. Gebruik de zoekterm hplip
Klik op HPLIP Toolbox


Tabblad Printer Control - Set as Default

Sluit HPLIP Toolbox. Klaar!

HP Laserjet (uitgezonderd de 1018 en 1020)

2. In Ubuntu en Linux Mint zijn sommige HP Laserjets niet meteen gebruiksklaar, wegens ontbrekende firmware. Maar dat is als volgt op te lossen. Let op: de onderstaande instructie geldt niet voor de 1018 en de 1020. Zie daarvoor punt 3 in de rechterkolom.

a. Zorg ervoor, dat de printer uit staat (stroom eraf).

b. Zorg er nu voor, dat u internetverbinding heeft: de programmatuur die u nodig heeft, haalt u straks van het internet.

c. Zet de printer aan.

d. Start Afdrukbeheer.

Ubuntu: klik op het grijze Ubuntulogo (Snelzoeker), bovenin de uitklapbare zijbalk. Gebruik de zoekterm Afdruk
Klik op Afdrukbeheer


Verwijder nu de "verkeerde" printervermelding die er automatisch in Afdrukbeheer komt te staan. Dadelijk maakt u een betere aan....

e. Open een terminalvenster. (Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik de volgende tekst in het terminalvenster:
hp-setup

Druk op Enter.

Doorloop de stappen van de HP Device Manager en aanvaard de licentie-overeenkomst die u wordt aangeboden.

Let op (1): in de laatste stap kunt u ook nog een proefpagina afdrukken. Dit kan mislukken, terwijl er verder niets aan de hand is (druk maar eens een bestaand documentje af).

Let op (2): Als u nagelaten hebt om bij stap d de "verkeerde" printervermelding weg te halen, dan staat uw printer nu mogelijk twee keer vermeld in het Afdrukbeheer. Gooi de verkeerde vermelding alsnog weg, want anders is een vergissing gauw gemaakt bij het afdrukken.

f. Controleer vervolgens of het juiste stuurprogramma wordt gebruikt:

Start Afdrukbeheer.

Ubuntu: klik op het grijze Ubuntulogo (Snelzoeker), bovenin de uitklapbare zijbalk. Gebruik de zoekterm Afdruk
Klik op Afdrukbeheer


Dubbelklik op de printer.

Merk en model: klik op de knop Veranderen...
Doorloop de riedel die volgt. Het stuurprogramma zou de Foomatic/foo2zjs-z1 moeten zijn.

Vaak geeft de Foomatic/foo2zjs-z1 de mooiste afdrukken, zeker bij grijswaarden.

(wordt vervolgd in de rechterkolom)
Deze website wordt gesponsord door Google-advertenties.

Gebruikt u een advertentieblokkeerder? Dan blokkeert u ook mijn advertentie-inkomsten....

Als u deze website wil ondersteunen, dan kunt u uw advertentieblokkeerder instellen om voor mijn website een uitzondering te maken.

Bij voorbaat dank....


HP Laserjet 1018 en 1020 (en mogelijk meer modellen in de reeks 1006 tot en met 1028)

3. In Ubuntu en Linux Mint zijn de HP Laserjet 1018 en 1020 niet meteen gebruiksklaar, wegens ontbrekende firmware en omdat de huidige versies van het HPLIP-stuurprogramma er niet goed mee kunnen omgaan.

Mogelijk treft dit overigens nog meer modellen in de Laserjet-reeks 1006 tot en met 1028. Een gebruikelijke foutmelding is deze:
Device Communication Error, code 5012.

Dit probleem is gelukkig op te lossen door een overstap naar het stuurprogramma foo2zjs, en wel als volgt:

Let op (1): de instructie is geschreven voor de 1018; als u een 1020 hebt, vervang dan overal 1018 door 1020 in de opdrachtregels.

Let op (2): hebt u nog andere HP-printermodellen, die het huidige HPLIP-stuurprogramma nodig hebben? Dan dient u te beseffen dat in onderstaande handleiding de verwijdering plaatsvindt van het HPLIP-stuurprogramma. Waardoor uw andere HP-printermodellen onbruikbaar kunnen worden.

a. Start Afdrukbeheer vanuit het menu, en verwijder de bestaande vermelding van de Laserjet 1018.
Sluit daarna Afdrukbeheer.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Voer de volgende reeks opdrachten achtereenvolgend uit in de terminal (gebruik telkens "kopiëren en plakken" voor het overbrengen van deze opdrachtregels naar de terminal, om tikfouten te vermijden):

sudo apt-get update

sudo apt-get remove hplip cups-filters cups hplip-data system-config-printer-udev

sudo rm -v -rf /usr/share/hplip

sudo apt-get install printer-driver-foo2zjs printer-driver-foo2zjs-common

sudo apt-get install tix groff dc cups cups-filters

sudo getweb 1018

d. Trek de USB-kabel van de printer los, wacht vijf tellen en prik de kabel er weer in.

e. Start Afdrukbeheer vanuit het menu en voeg uw printer toe; mogelijk moet u daarvoor eerst even drukken op de "ververs"-knop (het rondgaande pijltje). Druk daarna een testpagina af.

f. Herstart de computer en zet de printer uit en weer aan. Alles zou nu blijvend in orde moeten zijn.

Let op: als het niet is gelukt, kunt u het logbestand /var/log/syslog nakijken op mogelijke foutmeldingen.

Met dank aan Sebastian (castanedacs) voor het plaatsen van het oorspronkelijke idee op Launchpad (bericht nummer 22 in dat draadje) en aan Mark Rijckenberg voor het aandragen van ideeën voor het vereenvoudigen ervan.


Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs voor Ubuntu en Linux Mint? U vindt er nog veel meer op deze webstek!


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.
Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid


Comments