DD-WRT op uw router zetten


Terug naar de thuispagina


Let op: alleen voor gevorderden!
Verkeerd handelen kan leiden tot een onbruikbare router (een "baksteen"), die rechtstreeks naar de milieustraat kan. Verder kan het installeren van DD-WRT op uw router, de fabrieksgarantie teniet doen.DD-WRT is tweede keus

Veel routers zijn geschikt voor een vervangend besturingssysteem voor het apparaat (firmware). De beste keuze is Tomato, of diens afgeleide Tomato RAF. Daarmee hebt u enorm veel instel- en afstelmogelijkheden, veel meer dan met de standaard-firmware van de fabrikant van uw router.

Kan Tomato / Tomato RAF niet op uw router? Dan kunt u DD-WRT eens proberen. Die is wel van wat mindere kwaliteit dan de Tomato-familie, want hij is niet altijd even stabiel en betrouwbaar, en bevat doorgaans meer fouten. Bovendien is hij lastiger te installeren.

DD-WRT vindt u hier.

De webstek van DD-WRT is trouwens qua communicatie een ramp. Ik heb zelden zo'n slecht gebouwde, onduidelijke en verwarrende website gezien.

Op het forum van DD-WRT doen ze hun best om de zaak wat te verduidelijken, maar dat lukt ze maar half. Vandaar dat ik deze pagina heb geschreven.

Bandbreedte beperken met QoS: kies liever Tomato

Als u uw bandbreedte wil verdelen over meerdere gebruikers, met QoS, dan is Tomato / Tomato RAF een betere keuze dan DD-WRT. De QoS van Tomato / Tomato RAF is technisch beter en veel makkelijker in te stellen. Zelfs beter dan de commerciële versie van DD-WRT!

Router database geeft verkeerde informatie

U kunt de router database van DD-WRT gebruiken om te zien of uw router geschikt is voor DD-WRT. Maar niet voor de versiekeuze, want de router database verstrekt verkeerde informatie over de DD-WRT-versie die voor uw router het meest geschikt is.

De database is dus alleen bruikbaar om te kijken of uw router überhaupt geschikt is voor DD-WRT.

Vooralsnog (anno 2012) is het database-probleem niet opgelost, maar er wordt blijkbaar wel aan gewerkt. Voorlopig geldt deze aanbeveling:

Aanbevolen versie

Nieuwer is niet altijd beter!

De meest betrouwbare "nieuwste" versie voor bijna alle routers, is op dit ogenblik (september 2011) Build 14929. Dit is in feite de niet-officiële Service Pack 2 van versie 24 van DD-WRT. Als u hiermee -om wat voor reden dan ook- niet uit de voeten kunt, dan is Build 15962 meestal het beste alternatief: minder goed dan 14929, maar beter dan de rest.

Belangrijkste uitzondering: routermodellen die te nieuw zijn voor 14929 of 15962.

Deze aanbeveling geldt zowel voor Broadcom-gebaseerde routers als voor Atheros-gebaseerde routers. Ook al staat de aanbeveling van de moderatoren van het DD-WRT-forum, alleen in het Broadcom-gedeelte van het forum.

Alle latere versies (en sommige oudere versies) bevatten meer fouten. Bovendien zijn ze minder stabiel, of zelfs ronduit instabiel. Kortom: afraders!

Zoals bij alles, kunnen ook op deze regel uitzonderingen bestaan. Het loont dus de moeite, om het forum en de wiki van DD-WRT eens grondig door te nemen voor uw specifieke router. Maar: duidelijke en onomstreden informatie vindt u daar zelden. U zult zelf moeten "wikken en wegen".

De veelgebruikte router Linksys WRT54GL staat trouwens niet in de ftp-lijst: voor die router staan de twee bestanden die u nodig hebt (van build 14929), in de map "broadcom":
dd-wrt.v24_mini_generic.bin
en de bijbehorende
dd-wrt.v24_std_generic.bin.

(Waarom twee bestanden? Zie hieronder!).

Installatie

De installatie van DD-WRT is tijdvretend en bestaat uit vele stappen, maar is niet moeilijk. Het enige wat nodig is, is precisie. Exact doen wat er in de handleiding staat, en niets overslaan. Hou rekening met een uurtje werk.

Een belangrijk punt is dat u twee versies van DD-WRT nodig heeft, namelijk zowel de mini-versie als de volledige versie. U moet namelijk als tussenstap eerst een mini-versie van DD-WRT op de router installeren, want meestal past de volledige versie er dan nog niet op!

Bij de eerste overstap naar DD-WRT, moet u dus twee keer de router voorzien van een nieuw besturingssysteem (firmware). Eerst installeert u de miniversie, en pas vanuit de miniversie installeert u vervolgens de volledige versie op de router.

Een volgend belangrijk punt is de zogeheten 30/30/30 reset.

De 30/30/30 reset brengt met zich mee dat u gedurende minimaal anderhalve minuut, 90 seconden dus, de resetknop ingedrukt houdt. Ondertussen verricht u enkele handelingen. Hierover straks meer.

Pas voor en na elke wisseling van firmware, de 30/30/30 reset toe.
Dit is absoluut noodzakelijk, om de ingreep foutloos te laten verlopen. Sla dit niet over!

Het is misschien het makkelijkste als u dit met z'n tweeën doet, want u moet de hele tijd de resetknop ingedrukt blijven houden.

Let op: de 30/30/30 reset kan bij de volgende routermodellen tot schade leiden:
- Linksys WRT54GS v1.1
- Linksys WRT54GS v2
- Linksys WRT54GS v2.1

De installatie van DD-WRT verloopt als volgt:

De 18 stappen

A. Eerst alles schoon en standaard maken

1. Zet de router aan terwijl het oude besturingssysteem (firmware) van de fabriek er nog op zit. Verbind de computer van waaraf u de ingreep gaat doen, met een (tijdelijke?) netwerkkabel aan de router. Draadloze verbindingen zijn hiervoor absoluut niet geschikt!

Verbreek ook een eventuele draadloze verbinding tussen uw computer en de router. Het is heel belangrijk dat u de ingreep verricht via een bedrade verbinding, en dat er tevens geen gelijktijdige draadloze verbinding is tussen uw computer en de router.

2. Druk nu de resetknop van de router in en houd hem ingedrukt. Wacht totdat er minimaal 30 seconden zijn verstreken. Laat daarna de resetknop niet los, maar blijf hem ingedrukt houden!

3. Trek het stroomsnoer uit de router. U houdt nog steeds de resetknop ingedrukt, en u wacht wederom minimaal 30 seconden. Laat daarna de resetknop niet los, maar blijf hem ingedrukt houden!

4. Prik het stroomsnoer wederom in de router. U houdt nog steeds de resetknop ingedrukt, en u wacht wederom minimaal 30 seconden.

5. Laat de resetknop los. Nu dient u minimaal vijf minuten te wachten, totdat het NVRAM zichzelf heeft herbouwd. Rustig afwachten dus! Voortijdig doorgaan kan uw router onbruikbaar maken.

Nu is het besturingssysteem van uw router geheel schoon en standaard, inclusief het NVRAM.

6. Nu een "harde herstart": trek wederom het stroomsnoer uit het apparaat, wacht een minuut en prik het stroomsnoer er weer in. Wacht vervolgens minimaal drie minuten.

7. Zet (voor alle zekerheid) ook nog eens in het configuratiescherm van uw router de instellingen terug op de standaardwaarden . Meestal heet dat iets als Reset to factory defaults.


B. Installeer de mini-versie van DD-WRT

8. Controleer of het besturingssysteem van uw computer nog wel verbinding heeft met de router. Indien niet, herstel dan de verbinding (Linux: klik op het pictogram van Network Manager in het systeemvak van de werkbalk - klik op Auto eth0).

9. Flits nu de router met de mini-versie van de DD-WRT-firmware voor uw router. Dat kan vanuit het configuratiescherm van uw router; doorgaans in het onderdeel Administration of Advanced, waar het zoiets als "Firmware Upgrade" heet.

10. Herhaal de 30/30/30 reset (stap 2 tot en met 4).

11. Laat de resetknop los. Nu dient u minimaal vijf minuten te wachten, totdat het NVRAM zichzelf heeft herbouwd. Rustig afwachten dus! Voortijdig doorgaan kan uw router onbruikbaar maken.

12. Nu een "harde herstart": trek wederom het stroomsnoer uit het apparaat, wacht een minuut en prik het stroomsnoer er weer in. Wacht vervolgens minimaal drie minuten.


C. Installeer de volledige versie van DD-WRT

13. Controleer of het besturingssysteem van uw computer nog wel verbinding heeft met de router. Indien niet, herstel dan de verbinding (Linux: klik op het pictogram van Network Manager in het systeemvak van de werkbalk - klik op Auto eth0).

Verbinding maken via het terminalvenster

5.1.1. Soms kan Netwerkbeheer niet normaal meer verbinden met de router, na het vervangen van de firmware. In dat geval kunt u het volgende proberen:

a. Negeer Netwerkbeheer (als die nog steeds tevergeefs aan het proberen is om verbinding te maken, klik dan op "Verbinding verbreken").

b. Ga via de terminalopdracht ifconfig na, hoe Linux uw ethernetkaart noemt (bijvoorbeeld: enp4s0);

c. Bij een ethernetkaart die enp4s0 wordt genoemd, tikt u in de terminal (kopieer en plak, dat is het beste):
sudo ifconfig enp4s0 192.168.1.104/24

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in. Dat blijft trouwens geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo.

Nu zou u het configuratiescherm van de router alsnog moeten kunnen oproepen in uw webverkenner, op 192.168.1.1


14. Flits nu de router met de volledige versie van de DD-WRT-firmware voor uw router. Vanuit de eerder geïnstalleerde mini-versie dus. Het configuratiescherm zit op 192.168.1.1 (intikken in de adresbalk van Firefox en vervolgens op Enter drukken). Vervolgens daarin: Administration - Firmware Upgrade.

15. Herhaal de 30/30/30 reset (stap 2 tot en met 4).

16. Laat de resetknop los. Nu dient u minimaal vijf minuten te wachten, totdat het NVRAM zichzelf heeft herbouwd. Rustig afwachten dus! Voortijdig doorgaan kan uw router onbruikbaar maken.

17. Nu een "harde herstart": trek wederom het stroomsnoer uit het apparaat, wacht een minuut en prik het stroomsnoer er weer in. Wacht vervolgens minimaal drie minuten.

18. Er is geen volgende stap: u bent klaar!

Opwaarderen naar een andere versie

Wanneer u al DD-WRT op uw router hebt staan, en u wilt de bestaande versie (build) vervangen door een andere build, dan kunt u onderdeel B van de installatiehandleiding overslaan. U hoeft dan alleen onderdeel A en daarna onderdeel C uit te voeren.

Sla niets over, maar pas onderdeel A en daarna onderdeel C volledig toe!

(wordt vervolgd in de rechterkolom)

Deze website wordt gesponsord door Google-advertenties.

Gebruikt u een advertentieblokkeerder? Dan blokkeert u ook mijn advertentie-inkomsten....

Als u deze website wil ondersteunen, dan kunt u uw advertentieblokkeerder instellen om voor mijn website een uitzondering te maken.

Bij voorbaat dank....


Aan de slag met DD-WRT zelf

Nu kunt u aan de slag met DD-WRT zelf.

Het configuratiescherm zit op 192.168.1.1 (intikken in de adresbalk van Firefox en vervolgens op Enter drukken). De standaard-gebruikersnaam is root en het standaard-wachtwoord is admin. Die kunt u het beste allebei direct veranderen. Gebruik geen spaties in namen en wachtwoorden!

Tips

1. Klik na elke instellingverandering, eerst op Save en daarna op Apply Settings. Alleen dan wordt de nieuwe instelling goed opgeslagen.

Let op: bij enkele instellingveranderingen is er nog een extra ingreep nodig:
Klik op tabblad Administration - klik op knop "Reboot Router" (helemaal onderaan).

Let op: het kan gebeuren dat na het klikken op Apply Settings, uw configuratiescherm lijkt weg te vallen. Als dat gebeurt, herlaad dan even de pagina in uw browser, of tik even opnieuw 192.168.1.1 in de adresbalk van Firefox en druk op Enter.

2. Verhoog de Tx Power (zendkracht) niet. Het kan wel, maar het verlaagt meestal de kwaliteit van het signaal, en de router gaat waarschijnlijk ook korter mee. Bovendien hoeft u nou ook weer niet de achterkant van de maan te kunnen bestralen... En het is maar de vraag of een hogere zendkracht gezond voor u is.

Zelf heb ik de Tx Power verlaagd naar 5 (staat meestal standaard op 71), omdat ik aan weinig zendkracht genoeg blijk te hebben. Het optimum is de laagst mogelijke zendkracht die nog een goed bereik levert voor uw gebruikssituatie.

Andere manieren om het draadloze bereik te vergroten vindt u hier.

3. Overklokken (kloksnelheid oftewel frequentie verhogen) is geen goed idee. Dit verkort de levensduur van uw router en kan de stabiliteit verminderen.

4. Houd uw router snel en soepel: stel bij Administration - Keep Alive een automatische periodieke herstart van uw router in (Schedule Reboot).

Wekelijks is normaal gesproken goed genoeg. Zelf laat ik hem elke nacht om 03:00 uur herstarten.

5. Stel bij Wireless - Wireless Security uw draadloze veiligheid goed in.

6. Onder sommige omstandigheden kunt u niet meer op de normale manier in het configuratiescherm van uw router komen. Bijvoorbeeld wanneer u uw router hebt ingesteld om dienst te doen als dom draadloos toegangspunt. Zo kan het dan nog wel, via de terminal.

7. Als de stabiliteit van uw draadloze signaal onvoldoende is, dan kunt u dat trachten te verbeteren door de volgende instellingen te wijzigen:

a. Wireless - Basic Settings: zet de Sensitivity Range (ACK Timing) op 1000.

b. Wireless - Advanced Settings:
- zet Beacon Interval op 75.
- schakel CTS Protection Mode uit (tenzij u het nodig hebt, wat tegenwoordig onwaarschijnlijk is).

c. Services: schakel ttraff Daemon uit.

d. Security: haal het vinkje weg bij Block Anonymous WAN Requests (ping).

e. Kies één enkele netwerkmodus. Op uw G-router schakelt u B uit. Indien uw internetverbinding minder bandbreedte heeft dan 54 MB/s, schakelt u N en B uit op uw N-router.
Als volgt:
Wireless - Wireless Network Mode: zet die op "G-only".

8. Veel wisselende computers die via uw router verbinden met het internet (kampeerterrein, hotel, studentenhuis)? Zet de DHCP-lease dan op 30 minuten. Zo garandeert u een maximale beschikbaarheid van IP-adressen.

Elke 15 minuten vernieuwt een aangesloten computer dan automatisch zijn IP-adres, en wanneer hij afsluit is het betreffende IP-adres na maximaal 30 minuten weer beschikbaar voor een andere computer.
Setup - Network Address Server Settings (DHCP) - Client Lease Time: zet die op 30.

Wisselen de aangesloten computers maar zelden (thuissituatie)? Laat de tijd dan gewoon staan op de standaard 1440 minuten.

9. Benieuwd op welke draadloze kanalen de routers van de buren uitzenden, zodat u zelf het optimale kanaal kunt kiezen? Zo ziet u dat met uw router, in DD-WRT:
Status - Wireless - onderaan: klik op de knop Site Survey. Of op Wiviz Survey (om een animatie erbij te zien).

Betaalde versie: DD-WRT Special

De makers van DD-WRT bieden ook een professionele versie van DD-WRT aan: DD-WRT Special. Die is echter niet gratis, hoewel de prijs bescheiden is.

De extra mogelijkheden van de Special-editie zijn de volgende:
- Bandbreedtebeperking per gebruiker
- PPOE-Relay
- Zero IP Hotspot

Met name de bandbreedtebeperking per gebruiker kan handig zijn (kampeerterrein, studentenhuis, maar ook een gezin). Echter, voor deze functie is Tomato een betere keuze.

Helaas is de Special-editie voor veel minder routers geschikt dan de gratis versie. Op het ogenblik van schrijven van deze pagina (september 2011) heeft hij slechts drie versies:

1. een versie voor Broadcom-gebaseerde routers gebaseerd op de 2.4-Linuxkernel;

2. een versie voor de Dlink DIR300 (alleen Rev. A1) / Airlink-101;

3. een versie voor de FON Fonera 2100, 2200, 2201 en 2201. Maar FON heeft z'n routers beveiligd tegen firmware-verandering, en het kraken van die beveiliging is een helse klus. Dus deze FON-versie is geen aanrader: waarschijnlijk hebt u er niets aan.

Kies de juiste Build van de Special

Als u de Special koopt, dan krijgt u een webkoppeling van waaraf u uw Special kunt binnenhalen. Dit hoeft echter niet de beste (betrouwbaarste, stabielste) build te zijn voor uw router. Sterker nog: het is zelfs waarschijnlijk dat het niet de beste build is, maar een zwaar verouderde, onveilige en ondermaats presterende build.

Kijk daarom even op het afgeschermde kopersdeel van het forum van DD-WRT, waar u verschillende buildversies kunt binnenhalen. De mogelijkheid om dit deel van het forum te bezichtigen heeft u alleen na aankoop van de Special: anders komt u er niet in.

Ook voor de Special geldt op dit ogenblik (september 2011) deze voorkeursvolgorde:

1. Beste keus: build 14929 (voor de Linksys WRT54GL helaas niet beschikbaar, omdat er, vreemd genoeg, van de Special geen "standard-special-generic" is voor deze build!).

2. Tweede keus: build 15962. Deze is gelukkig wel beschikbaar voor de Linksys WRT54GL.

3. Derde keus: de allernieuwste build die u kunt vinden in het afgeschermde kopersgedeelte van het forum.

Activatie vaak niet nodig

Bij veel routermodellen hoeft u de gekochte Special niet te activeren met een productcode. In de router database kunt u nakijken of activatie vereist is.

Indien activatie voor uw router wel nodig is, dan kunt u dat doen via het Activation Center.

Zelf uitgeprobeerde routers

Zelf heb ik DD-WRT gezet op de Linksys WRT54GL (een wat oudere G-router), de Linksys WRT160N v3 (een goedkope moderne N-router) en op de Linksys WRT160NL (een wat duurdere moderne N-router).

Mijn ervaringen zijn als volgt:

Linksys WRT54GL:
Draait goed op build 14929.

Op de Special-editie van build 15962 vertoont hij echter af en toe een korte uitval van het draadloze signaal. Beperking van bandbreedte per gebruiker, met QoS, gaat hiermee redelijk.

Linksys WRT160N v3:
Draait redelijk goed op build 14929. Mogelijk is voor deze specifieke router build 15693 overigens een betere keuze.

Deze router is trouwens niet geschikt voor de Special-editie. Dat komt omdat hij een DD-WRT-versie nodig heeft die is gebaseerd op de 2.6-Linuxkernel.

Linksys WRT160NL:
Draait redelijk goed op build 14929. Alleen bij het inschakelen van QoS (staat standaard niet aan) vertraagt hij zeer.

Build 15962 heb ik op deze router niet geprobeerd.

Deze router is overigens niet geschikt voor de Special-editie, omdat er een Atheros-kaart in zit (en geen Broadcom).

Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze: vervang uw Windows XP door een makkelijke gratis Linux. Op 8 april 2014 is de stekker er uit gegaan voor Windows XP, maar op deze manier kan uw oudere computer nog jaren mee....


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.
Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid


Comments