Conky: handige systeembewaking


Terug naar de thuispagina


Gebruik Conky voor uw systeembewaking

Conky is een handig hulpmiddel om uw systeem te bewaken: een metertje op de rechterhoek van uw bureaublad, waardoor u steeds ziet wat er aan de hand is.

Schermafdrukken

1. Schermafdruk van Conky op mijn flaptop (ware grootte, doorzichtig, rechterbovenhoek van scherm):



Schermafdruk van Conky op mijn bureaucomputer (ware grootte, ondoorzichtig, rechterbovenhoek van scherm):


(wordt vervolgd in de rechterkolom)







Deze website wordt gesponsord door Google-advertenties.

Gebruikt u een advertentieblokkeerder? Dan blokkeert u ook mijn advertentie-inkomsten....

Als u deze website wil ondersteunen, dan kunt u uw advertentieblokkeerder instellen om voor mijn website een uitzondering te maken.
Bij voorbaat dank....



Installatie

2. Installeer Conky zo, met de volgende opdrachtregel voor de terminal:

sudo apt-get install conky-all

De instellingen

3. Nu het belangrijkste: de juiste instellingen voor Conky.

a. Allereerst is de afweging: achtergrond doorzichtig of ondoorzichtig?

Doorzichtig is het mooiste, maar de tekst van Conky moet natuurlijk wel leesbaar blijven. Als u doorzichtig kiest, moet u daardoor wel rekening gaan houden met de kleuren van uw bureaubladachtergrond. Bij de ondoorzichtige (effen) achtergrond maakt het niet uit welke bureaubladachtergrond u hebt.

Ik heb daarom vier Nederlandstalige instellingenbestanden voor Conky gemaakt:

- Voor een laptop met draadloos internet (wifi), met doorzichtige achtergrond

- Voor een laptop met draadloos internet (wifi), met effen achtergrond

- Voor een bureaucomputer met bekabeld internet (ethernet), met doorzichtige achtergrond

- Voor een bureaucomputer met bekabeld internet (ethernet) met effen achtergrond

Haal het bestand (het is een tekstbestand) binnen dat bij uw situatie past.

Let op: in het instellingenbestand voor de laptop, zit een onderdeel dat voor storingen kan zorgen: uw Conky verspringt dan telkens en klapt er uiteindelijk helemaal uit. Het gaat om het onderdeel dat ervoor zorgt dat de ladingsstatus van uw accu wordt weergegeven.

Dat heeft te maken met de systeemnaam voor uw accu. In het instellingenbestand is die benoemd als BAT1, maar bij sommige laptops is dat BAT0. Kijk het na met de volgende terminalopdracht (kopieer en plak, om tikfouten te vermijden):
ls /sys/class/power_supply

Als uw accu BAT0 heet, verander dit dan zelf even in het instellingenbestand. Het is een simpel tekstdocument, en de accunaam vindt u terug in het laatste onderdeel, namelijk TEXT.


b. Plaats het bestand vervolgens rechtstreeks in uw persoonlijke map (dus haal 'm weg uit de submap Downloads). Via de terminal doet u dat zo:

mv -v ~/Downloads/conkyrc* ~/

c. Hernoem het binnengehaalde instellingenbestand naar .conkyrc (let op de punt voor de naam, die 'm onzichtbaar maakt). Bijvoorbeeld met behulp van de volgende terminalopdracht:

mv -v ~/conkyrc* .conkyrc

d. Voeg Conky tot slot toe aan uw opstarttoepassingen. In Linux Mint Cinnamon doet u dat als volgt:
Menuknop - Voorkeuren - Opstarttoepassingen
Klik op Toevoegen - Aangepaste opdracht
Naam: Systeembewaker
Opdracht: conky
Klik op Toevoegen.

Nu zal Conky automatisch getoond worden op uw bureaublad, wanneer u de computer opnieuw opstart.

Waarschuwing: voeg niet teveel elementen toe aan uw Conky

4. Conky is enorm instelbaar en uitbreidbaar. Maar het is belangrijk, dat u niet teveel elementen aan uw Conky toevoegt: anders gaat uw Conky teveel systeemkracht gebruiken....

Met de terminalopdracht "top" kunt u zien, hoeveel Conky aan systeemkracht verbruikt. Daar kunt u rekening mee houden bij het veranderen van de instellingen.



Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.
Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina

Comments