*)MENGATASI INTERNET EXPLORE YANG TIDAK BISA DI BUKA

"INTERNET EXPLORER CANNOT OPEN THE INTERNET SITE"
Cara menggatasi:tinggkatkan pelayar web yang terbaru seperti
1)google crome
2)opera 
3)mozila firefox DLL
sekiranya cara di atas tidak berfungsi maka setting internet
melalui manual cara 1: masuk ke laman internet explorer > pergi ke 
tool > internet option>sucurity > trusted site.buang tanda pada 
ruang Require server verivication(sekiranya tidak memakai 
https pada laman facebook
kemungkinan berlakunya penghalang ini terutama perisian 
Antivirus atau sekurity,untuk menggelak ia berlaku boleh di lakukan 
cara ke 2 :1)Start > Program > Accessories > System tool> IE with no addons
2)IE > Tool > Internet option > Advance tab > klik Restore then clik
reset > Apply/ok
3)IE > Tool > internet option > security tab > klik reset all zone to defaul > apply/ok
4)IE > Tool > internet option > advance tab > buang tanda bagi"enable third-party browser extensions.
5)IE > Tool > manage Add ons > buang SSV2 sekiranya ada karena boleh menyebabkan masalah tersebut di atas.ia akan sentiasa di pasang pada pelayar internet yang sentiasa di kemas kepada java.
cara ke 3:
6)Tutup dan buka kembali IE.
lakukan pada windows bagi membuang atau memperbaiki fail sistem yang rusak atau hilang
1)jalankan program DiskCleanup dengan klik start > All program > Accessories > system Toll > DiskCleanup.
2)start RUN > kemudian ketik:sfc/scannow>ok
3)jalankan program CHECKDISK > pastikan program tersebut jalan pada permulaan buka windows lalu > klik APPLY>OK
4)lalu jalankan program Antivirus yang terbaru karena boleh jadi karena akibat virus TROJAN VUNDO
SEKIRANYA ADA WINDOWS DEFENDER.buka dan pergi ke tool>sofware explorer>lihat isu2 yang berkaitan lalu setkan NOT PERMETTED
cara ke 4:
terdapat ralat untuk pelayar web IE versi 6 dan 7 yang mengandungi skrip dan kod site meter,untuk meningkatkan ke versi yang terkini melalui cara ini:
1)buka Internet explorer > klik pada tool > internet option > klik pada tab security > klik pada ikon/gambar Restricted site > klik tanda site pada ruangan ADD this Website to the Zone masukkan "SITE METER.COM > Klik pada tanda ADD > lalu klik  Close > ok 
cara ke 5:
boleh buang mesej ralat pada HTTP ini pada internet explorer
1)buka menu tool > klik pada internet option>pada tab Advance biarkan kosong kotak tanda sebelah pilihan Show friendly HTTP error masagge ia brada di bawah tajuk Browsing
lalu klik OK
cara ke 6: 
buang fungsi aktif scripting dalam pelayar web IE
1)Tool > klik internet option
2)pilih tab security, pada zon yang akan membaca laman web tersebut
3)cari bagian scripting > setkan aktif scripting kepada DISABLE
4)klik OK
cara ke7:ia boleh juga disebabkan masalah DirectX.pastikan DirectX beroperasi dalam program tersebut
1)start > run > ketik dalam kotak "DXDIAG"> klik OK. seterusnya pada tab display di ruang direct Features ubah menjadi ENABLE fungsi direct draw dan direct 3D Acceleration 
Comments