סילבוס כללי

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

סילבוס סדנה בית ספרית במסגרת תוכנית התקשוב הלאומית
מטרות הסדנה:

1

הכרת התוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21  ותוכניות העבודה הנגזרות ממנה. הבנה של מיומנויות המאה ה- 21 והשפעתם על תהליכי הוראה ולמידה.

2

הכרת מאפייני פורטל בית ספרי, מרחבים כיתתיים ככלי עזר למורה, ותקשורת.

3

הכרת דגמי הוראה למידה מיטביים בסביבה משלבת תקשוב.

הכרת תכנים דיגטליים קיימים ושלובם בהוראה דגיטלית.

4

התנסות בפיתוח ועריכת יחידות הוראה למידה מתוקשבות, הבנת אפשרויות השימוש בפעילויות אלה באופן מושכל בתהליכי ה.ל.ה.

התוצר של ההשתלמות - יחידות הוראה שיופעלו במסגרת כיתות האם / בקבוצות / או הקבצות. על כן, יש חשיבות לפיתוח משותף של יחידות הוראה מבוססות פדגוגיה ותקשוב על ידי כל המורים המלמדים במקביל את תחום הדעת.

מומלץ לארגן את בניית יחידות ההוראה במקבצי תחומי דעת קרובים

הפעילויות שיבנו יוצגו בשתי רמות:

1. תבנית לפיתוח יחידת הוראה כמערך למורה

2. כיחידה מתוקשבת (הכוללת בין שיעור אחד-לשלושה שיעורים) ברמת הנחיות לתלמיד באתרי המקצועות שבפורטל הבית ספרי. 


בהתאם לכך נבנה סילבוס הסדנה:

נושא

מפגש

פרוט

הכרת תכנית התקשוב

1

 

 • היכרות עם עיקרי התכנית: מטרות, תפוקות ומדדי הצלחה. מה נדרש מבית הספר כדי ליישמה.התייחסות למיומנויות המאה ה- 21 (מצגת של המטה)
 • ממורה מסורתי למורה מקוון – תפיסת תפקיד מורה מקוון המטמיע תקשוב בהוראה-למידה בסביבה מקוונת .תוצר- גיבוש חזוןן אישי.
 • הצגת דגמי הוראה משלבי תקשוב (הצגת 4 דגמי ההוראה.)
 • התנסות בבניית תוכנית ראשונית לשיעור משלב תקשוב (לצורך שילובו בתוכנית העבודה הבית ספרית)

יישום פדגוגיה עדכנית

2

 

 • מהו שיעור מיטבי משולב תקשוב. הצגת קריטריונים לשיעור מיטבי. התנסות בניתוח ואפיון שיעורים קיימים.
 • דיון בסוגיית הערך המוסף של התקשוב להוראה- שילוב מדיות שונות (טקסט, ווידאו וקול) כאמצעי לשדרוג ההוראה-למידה וגיוון דרכי הפעלת התלמיד.
 • סדנה- התנסות בשדרוג שיעור קיים והפיכתו למתוקשב שימוש בתבנית לתכנון שיעור מיטבי. בחינת השיעורים בקבוצות עבודה- מומלץ לשלב גם הערכת עמיתים.

3

 

 • היכרות עם חומרי הוראה-למידה דיגיטאליים ברשת. והתאמת אופן השימוש בהם לקבוצה/הכיתה.
 • התנסות בכתיבת הנחיות ללומדים המפעילות אותם בהוראה מתוקשבת, תוך שילוב כלים/ ויישומים מקוונים- התנסות בבניית שיעור משלב תקשוב.

4

 

 • תכנון מתווה פריסת שיעורים מקוונים לאורך השנה, לפי מקצוע  והיקף. שילוב בתוכנית לימודים של תחומי הדעת בהתאם לשכבות הגיל.
 • כיצד נשלב מיומנויות של אורינות תקשוב בפעילויות המתוקשבות.
 • סדנה לכתיבת יחידת הוראה מתוקשבת בשילוב אוריינויות תקשוב (בצוותים על פי תחומי הדעת)
 • הכרת מעגל ההוראה.

הפורטל הבית ספרי

5-6

 

 • הצגת הפורטל הבית ספרי כפלטפורמה לשקיפות התומכת בתהליכי הוראה למידה והערכה ככלי המאפשר רצף של למידה בית – ביה"ס.
 • דיון קבוצתי: מבנה הפורטל בהלימה לצרכי בית הספר, והצוותים המקצועיים, בהתאם להנחיות התכנית.
 • כיצד ליישם נראות פדגוגית – שיקוף המתרחש בכתה במרחב הכיתתי/ מקצועי
 • ניתוח אתרי בתי ספר ותכנון מבנה האתר הכיתתי/ מקצועי/ שכבתי. ארגון האתר לפי הצרכים. הדגשת תפקיד האתר ככלי מלווה הוראה המכיל רכיבים כמו: שיעורים מתוקשבים בהתאם לרצף הלמידה. וכן יישומונים קישורים לאתרי תוכן מרכזיים, קבצים כמו: מידע מקדים לבחינות,  סיכומים, דפי הכנה, ודפי מבחנים ועוד...

אתיקה ברשת

7

 

 • הכרת סוגית זכויות היוצרים וזכויות הפרט בהלימה לחוק ולפרקטיקה החינוכית בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בהוראה-והלמידה וברמת הארגון.

שיתופיות ותקשורת

8

 

 • למידה שיתופית מהי?  הצגת העקרונות ללמידה שיתופית
 • סקירת כלי שיתוף רלוונטים
 • עקרונות שילוב מדיה חברתית חינוכית, הדגמות
 • דיון קבוצתי: תכנון מתווה שנתי ליישום פעילויות שיתופיות ודרכי הפעלתן בפועל.
 • הרחבת השיעור המקוון מתחומי הכתה והשיעור לעבודת בית/ עבודה קבוצתית גם מחוץ לגבולות בית הספר.
 • סדנה- התנסות בבניית שיעור מתוקשב משלב למידה שיתופית בעזרת כלי web2.

עבודה סדנאית בקבוצות

9

 

 • תכנון שיעור/ים בסביבה מקוונת תוך שילוב תובנות פדגוגיות עדכניות, חומרי הוראה-למידה דיגטאליים, שילוב מיומנויות של אורינות תקשוב, תוך שימוש בכלים ושירותים שנלמדו, הטמעת השיעורים באתר בהתאם לתחום הדעת הנלמד.

 

 • חשיפה לספרים דיגיטלייםדיון- ההשפעה של  ספר דיגיטאלי על הפדגוגיה של השיעור המסורתי.

הצגת תוצרים סיכום והערכה

10

 

 • הצגת תוצרים, שילוב הערכת עמיתים.
 • דיון- לאן ממשיכים מכאן על סמך הנרכש בהשתלמות ליישום בכתות/ בהוראת המקצועות בשנה"ל הנוכחית.

ĉ
wafa school,
23 בפבר׳ 2013, 0:54
ĉ
wafa school,
12 בספט׳ 2011, 13:32