คำที่ใช้ บัน และ บรร

คำที่ใช้บัน
        บันดาลลงบันได        บันทึกให้จดจำ
   รื่นเริงบันเทิงมี                     เสียงบันลือสนั่นดัง
            บันโดยบันโหยให้         บันเทิงไปจากรวงรัน
    บันทึกถึงความหลัง                บันเดินนั่งนอนบันดล
              บันกวดเอาลวดรัด        บันจวบจัดตกแต่งตน
    คำบันนี้ฉงน                      ระวังปนกับ ร หัน
 
คำที่ใช้ บรร
            บรรจง บรรจุไฟ           บรรทุกไว้บรรดาลมี
     บรรเจิด บรรลุที่                   บรรทัดดีสุดบรรยาย
                บรรพตกำหนดแน่          บรรหารแก้รู้ความหมาย
              คำบรรมีมากมาย                  เลื่อกมาใช้ไห้เหมาะความ
        บรรจุอีกบรรดา                    บรรเทามาหาบรรยาย
        บรรลุไม่วุ่นวาย                     บรรลัตาย บรรเจิดงาม
                บรรจบ บรรทมน้อน         บรรจงก่อน บรรหารตาม
    บรรทัด บรรทุกน้ำ                  บรรพต ข้าม บรรชา
      บรรพชาสามเณรน้อย              บรรเจิดค่อยบรรจงไส่
                   บรรลุ บรรจุไว้                       บรรเลงให้ไพเราะดัง              
 
 
 
Comments