คำสุภาพ

คำสุภาพ
คำสุภาพ คือ คำที่ใช้ให้เหมาะสมแก่กาลเทสะและบคคล ไม่เป็นคำห้วนหรื่อคำกระด้าง ไม่เป็นคำหยาบ ตัวออ่าง เช่น (รู้ คำสุภาพ ทราบ) (กิน คำสุภาพ รับประทาน) (อ้วก คำสุภาพ อาเจียน) (สัตว์ออกลูก คำสุภาพ ตกลูก) (หัว คำสุภาพ ศีรษะ) (โกหก คำสุภาพ พูดปด) (ช้างตัวผู คำสุภาพ พลาย) (อีกา คำสุภาพ นกกา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments