การอ่านบทร้อยแก้ว

 
การอ่านบทร้อยแก้ว

บทร้อยแก้วคือ คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่เรียบเรียงโดยไม่บังคับการสัมผัสคล้องจองกัน และไม่บังคับจานวนคำ เช่น นิทาน นิยาย นวนิยาย เรืองสั้น บทความเป็นต้น

วิธีการอ่านร้อยแก้ว

๑.การอ่านร้อยแก้ว เสียงปกติ เป็นการอ่านคำที่เรียบเรียงเป็นขอความตามภาษาพูดนั้นเอง และใช้เสียงธรรมดาให้ถูกต้องชัดเจน

๒.การอ่านร้อยแก้ว เป็นทำนอง ข้อนี้ใช้ทำนองอ่านเหมือนกับหนังสือเทศน์ เช่น พระเทศน์ ซึ่งเริมต้นด้วยเสียงดั่งก่อน แล้วค่อย ๆ แผ่วเบาลงไปในต้อนสุดท้ายของวรรค
 
Comments