Estratègies per millorar la comunicació essencial

Aquest espai intenta presentar un seguit de recursos relacionats amb l'aprenentage de la llengua a l'educació infantil i primària. Ens situem en l'espai més pragmàtic de la llengua, allò més desiciu i més determinant des d'un punt de vista funcional... i afectiu perquè la llengua no deixa de ser una eina de comunicació i un gran canal emocional. Així, busquem propostes i activitats eficients basades en tres aspectes bàsics:
      • expressió oral
      • lectura comprensiva
      • expressió escrita
Us convido a valorar i utilitzar aquest conjunt de propostes . També us convido a fer que l'aprenentatge de la llengua sigui molt significatiu, que els nostres alumnes descobreixin l'essència de la comunicació i la seva practicitat i funcionalitat en la vida diària. I sabent que això és veritablement difícil, no pot deixar de ser un repte, un somni, ... una realitat en les bones pràctiques del nostre dia a dia de l'escola.
 
Gràcies per la visita!
 
Joan Pifarré i Vidal
Psicopedagog
Mestre d'Educació Especial
Logopeda col·legiat nº 2970 (Col·legi de Logopedes de Catalunya)

Comments