Academic publications till 2000

A SELECTION OF PUBLICATIONS

Only publications relevant for the subjects of stress, stress management, working with families and people management are selected.

Excluded are +/- 50 national and international publications on psychiatric and neurological subjects in a strict sense, which are less relevant for the subject of "Organizational and Occupational Psychiatry".

1. Stress and Psychosomatics

1.1. Articles and Chapters

COMPERNOLLE Th, 2000, Burn-out in de gezondheidszorg (Burn-out in health professionals) VDB Magazine. 22/5 p24-25

COMPERNOLLE Th., 2000, De midlifecrisis: een gewaarschuwd man. (The Mid Life Crisis) Care Business. 1/3

COMPERNOLLE Th., 2000, Over canaries en olifanten. (About Canaris and Elephants). Care Business. 1/2

COMPERNOLLE Th., 2000, De polderparadox (The Polder Paradox). Care Business. 1/1

POELMANS S., COMPERNOLLE T., DE NEVE H., BUELENS M. & ROMBOUTS J., 1999, "Belgium: A Pharmaceutical Company" in Kompier M. & Cooper C. (eds.) Preventing Stress, Improving Productivity" Routledge. London-New York.

POELMANS S. & COMPERNOLLE T., 1997,"Stressmanagement". in the series "Human Resource Managment" Kluwer/Ced.Samsom

COMPERNOLLE Th. 1991, Stress, steun en het grote belang van de klas voor het goed functioneren van leerlingen.(Stress and the importance of the class for the wellbeing of pupils) E. Deen, g. Hermans, M.Fiddelaers, M. Krhger: Handboek voor leerlingbegeleiding. Uitg. Samson.

COMPERNOLLE, Th. 1991, La Gestion du stress. (Stress Management) In: Services médicaux du travail dans l'entreprise. Ced. Samson. no 54, 25

COMPERNOLLE, Th., 1990, Stress: vriend en vijand.(Stress Friend and Foe) In: De Paepe, R., Jacobs,H. en Taverniers,W.(red.) "Arbeidsgeneeskundige Diensten". Ced,Samsom. Brussel. p17-52.

COMPERNOLLE, Th., 1990, Stress Management voor Managers. (Stress Management for Managers) Bussiness Review. 1/1. p35-41

COMPERNOLLE, Th., 1990, De aanpak van psychosociale stress in het bedrijf door de arbeidsgeneesheer. (The Company Physician's approach to PsychoSocial Stress at Work) Cahiers voor Arbeidsgeneeskunde. XXVII/2 p65-74.

COMPERNOLLE, Th., 1989, Stress en stress op school.(Stress and stress at school) In: De jeugdarts op de hoogte.? PAOG. Universiteit Nijmegen.

COMPERNOLLE, Th., 1989, Stress : De Alpha-Aap. (Stress: The Alpha Monkey) Trends:23 januari

COMPERNOLLE, Th., 1989, Stress : Peopleware. Trends: 14 februari

COMPERNOLLE, Th., 1989, Stress : De rol van het gezin. (Stress: The role of the familiy) Trends: 23 februari

COMPERNOLLE, Th., 1989, Stress : Laat partners mee beslissen. (Let partners join the decisions) Trends: 27 april.

COMPERNOLLE, Th., 1989, Stress : De klophengst en de breekbout.(The DummyStallion) Trends: 1 juni.

COMPERNOLLE, Th., 1989, Sociale ondersteuning. School telt ook. (Social Support: School matters) JSW. 73/10. p26-29

COMPERNOLLE, Th., 1988, Eco-psycho-somatique. (Eco-Psycho-Somatics) In : Benoit, J.C. et al. Dictionnaire clinique des thérapies familiales systémiques. Editions ESF.Paris.p134-138.

COMPERNOLLE, Th., 1988, Stress en stress op school. (Stress and stress at school) In: De Weerdt P., Stern E. en Deene N.; Het maatschappelijk belang van leerlingbegeleiding. RU-Utrecht. Vakgroep Onderwijskunde.

COMPERNOLLE, Th., 1988, Het Struisartsen-syndroom. (The ostrich-physician) Huisarts Nu. 17/3 p111-114.

COMPERNOLLE, Th., 1986, "Hyperventilatiesyndroom : angst zonder angstneurose, onverklaarbare lichamelijke klachten zonder hypochondrie". (The Hyperventilation Syndrome ; anxiety without anxiety neurosis, unexplained physical complaints without hypochandria) In : Jannes, C., en Van Moffaert, M., Deel V. Psychiatrie. Wetenschappelijke reeks. Omega Press .

VAN MOFFAERT, M., COMPERNOLLE, T., 1986, "Psychosomatische Geneeskunde" (Psychosomatic Medecine.) In : Jannes, C., en Van Moffaert, M., Deel V., Psychiatrie. Wetenschappelijke reeks. Omega Press

COMPERNOLLE, Th., 1985, "Pijn als communicatie, de arts als placebo" (Pain as communication, the physician as a placebo). Patient Care, vol. 8, 8, 53.

DEENSTRA, H., COMPERNOLLE, Th., 1985, "Hyperventileren" (The hyperventilation syndrome). In : Leerboek Longziekten. Van Gorcum en Co., 624-627.

COMPERNOLLE, Th., 1984, "Psychiatrische aspekten van het Hyperventilatie Syndroom" (Psychiatric aspects of the hyperventilation syndrome). In : P.B. Defares en P. Grossman (red.), "Het Hyperventilatiesyndroom", Stafleu, Leiden, 163-178.

COMPERNOLLE, Th., 1984, "Hoe psychosociale factoren ziekte kunnen veroorzaken : een literatuuroverzicht" (How do psycho-social factors cause physical disease : a review). Tijdschrift voor Orthopedagogie, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 91 jrg., nr. 4, 184-196

COMPERNOLLE, Th., 1984, "De gevolgen voor de foetus en de moeder van hyperventilatie gedurende de zwangerschap en perinataal" (The consequences of hyperventilation during pregnancy and in the perinatal period for the faetus and the mother). In : P.B. Defares en P. Grossman (red.), "Het Hyperventilatiesyndroom", Stafleu, Leiden, 179-190.

COMPERNOLLE, Th., 1984, "Een integrerende visie op stress" (An integrative view on stress). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische Kinderpsychologie, 9de jrg., nr. 1, 3-13.

COMPERNOLLE, Th., 1983, "Psychiatric aspects of the hyperventilation syndrome and psychotherapeutic aspects of its treatment". Journal of drug research, vol. 8, no. 6, p. 1873-1876.

COMPERNOLLE, Th., 1983, "Stress als eco-psychosomatisch proces" (Stress as an eco-psychosomatic process). In : Freedman, D.X., Stressverschijnselen die de huisarts in zijn praktijk ontmoet - I. ; Patient Care, vol. 6, p. 28-33.

COMPERNOLLE, Th., 1983, "Le stress-processus écopsychosomatique". In : Freedman, D.X., Les Symptomes de stress rencontrés par le médecin généraliste dans sa pratique - I ; Patient Care, vol. 6, 22-36.

COMPERNOLLE, Th., 1982, "Hyperventilatiesyndroom.I. Klinische aspekten" (The hyperventilation syndrome.I. Clinical aspects), Belgische Medische Actualiteiten, vol. 20, p. 12-14.

COMPERNOLLE, Th., 1982, "Hyperventilatiesyndroom.II. Klinische aspekten en therapeutische mogelijkheden" (The hyperventiation syndrome.II. Clinical aspects and therapeutic possibilities), Belgische Medische Actualiteiten, vol. 21, p. 19-22.

COMPERNOLLE, Th., 1982, "Syndrome d'hyperventilation : les aspects cliniques. Actualité Médicale Belge 20, p. 12-14.

COMPERNOLLE, Th., 1982, "Syndrome d'hyperventilation : aspects cliniques et possibilités thérapeutiques. Actualité Médical Belge 21, p. 19-22.

COMPERNOLLE, Th., 1981. "De zelf-behandeling van recidiverende angstaanvallen, hartneurose en andere hyperventilatieverschijnselen"(Self Help for the treatment of anxiety- hyperventilation attacks). In : H.J. Van Aaldren C.D. (red.), "Zelfhulptechnieken", Van Loghum Slaterus, Deventer.

COMPERNOLLE, Th., 1981, "Het alcoholisme vanuit een systeemoptiek"(Alcoholism from a systems point of view), Tijdschrift voor Psychiatrie, 23/9, p. 522-532.

COMPERNOLLE, Th., 1981, "Anorexia Nervosa: een een eco-psycho-somatisch probleem. Tijdschrift voor psychiatrie 23, p 80-86

COMPERNOLLE, Th., 1981, "Gezinstherapie en Echtpaartherapie : samen sterk en het kind van de rekening"(Family therapy and Couples therapy and... where is the child in all this), Seksuologische Actualiteiten, 4 (2), p. 32. COMPERNOLLE, Th., 1980, "Eko-psychosomatiek: de invloed van het gezin op het fysiologisch functioneren van het kind en vice versa. Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde. K.U.Leuven

COMPERNOLLE, Th., HOOGDUIN, C.A.I., JOELE, L.J., 1979, "The Hyperventilation Syndrome", Psychosomatics, vol. 20, no. 9, p. 612-625.

COMPERNOLLE, Th., HOOGDUIN, C.A.L., JOELE, L.J., 1977, "Over de herkenning van het hyperventilatiesyndroom en de behandeling van hyperventilatieaanvallen"(About hte recognition of the Hyperventilation Syndrome and the treatment of Hyperventilation attacks). Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie, no. 10, p. 654-668

1.2. Books

COMPERNOLLE, Th., 1999, "Stress: Friend and Foe" (update and translation of "Stress:Vriend en Vijand") Synergo. Netherlands/Belgium.

COMPERNOLLE, Th., (1th edition 1992, 8th edition 1999), "Stress: Vriend en Vijand. (Stress Friend and Foe) Lannoo Tielt-Scriptum Dordrecht

COMPERNOLLE, Th. en PONJAERT,I., 1988, Angst : Vriend en vijand (Anxiety: friend and foe). BRT-Brussel/Belgium

COMPERNOLLE, TH., 1987, Stress op de Middelbare School. (Stress in secundary schools), Acco, Leuven/Amersfoor (3 editions).

1.3. Report for the Belgian minister of education

COMPERNOLLE, Th., VERMEULEN, P., 1984, "Stress in het Onderwijs" (Stress in schools).

2. Systems Thinking, Management and Interventions in Families

2.1. Articles and Chapters

COMPERNOLLE Th, ANOF-KWANO I. & OLTHOF T.., 2000, De kinderen van ondernemers, managers en andere vliegend hollanders. (The Children of Entrepreneurs, Managers and other Flying Dutchmen) In; Bullens R. , Compernolle Th., Doek J., Koops W. en Slot N. Het (on)schuldige kind. VU Uitgeverij. Amsterdam. p 37-58. ISBN 90-5383-709-4

COMPERNOLLE Th., 2000, Over olifanten en canaries (About elephants and canaries). Care Business. (in press)

SPRONCK W., EN COMPERNOLLE T., 1997, "Systems Theory and Family Therapy: from a critique on systems theory to a theory of systems change". Contemporary Family Therapy. 19/2 147-175

COMPERNOLLE, Th., 1988, "Help ik zit vast ! Checklist voor vastgelopen therapeuten. Kinder en Jeugdpsychotherapie. 15/1. p17-28

COMPERNOLLE, Th., 1988, Het belang van de systeemgeoriënteerde gezinstherapie voor de geneeskunde. In: Milders CFA. en Van Tilburg W. (red). Systeemdendken en psychiatrie. Van Gorcum. Assen.

COMPERNOLLE, Th., 1988, Thérapie Familiale Comportementale. In : Benoit, J.C. et al. Dictionnaire clinique des thérapies familiales systémiques. Editions ESF.Paris. p 514-519

COMPERNOLLE, Th., 1987, Waarom tegenbeweging uitlokken als je met beweging tot vooruitgang kan komen. In : Wirtz F.D. (Red). Stilstaan bij vooruitgang. p49-56.

COMPERNOLLE, Th., 1985, "Enkele misverstanden het gebruik en de uitwerking van paradoxale interventies" (A few misunderstandings in the use and development of paradoxical interventions). in : IGODT, P., Familietherapie, Acco Leuven/Amersfoort.

COMPERNOLLE, Th., 1985, "Wat zijn crisissen, en hoe pak je ze aan ?" (What are crises and how do you deal with them). Krisisinterventie in de geestelijke gezondheidszorg, V.M.S.I.

COMPERNOLLE, Th., 1985, "Les actes sont plus éloquents que les mots : l'emploi de bandes vidéo en langue étrangère pour apprendre à travailler avec le processus, plutôt qu'avec le contenu". (Actions speak louder than words. The use of videotapes in foreign languages to teach working with proces rather than with content) Thérapie Familiale, Genève, vol. 6, 3, 263-264.

COMPERNOLLE, Th., 1984, "Quelques malentendus concernant les interventions paradoxales". (Some misunderstandings regarding paradoxical interventions) Thérapie Familiale, vol. 5/1, p. 69-76

COMPERNOLLE, Th., 1984, "Korte Historiek van de gezinstherapie" (Brief history of the family therapy movement). Boeckhorst, F., Compernolle, Th., Hendrickx, H., Van der Pas, A., (red.), 1984, "Handboek voor Gezinstherapie", Van Loghum Slaterus, Deventer.

COMPERNOLLE, Th., 1984, "Korte Historiek van de gezinstherapie in Vlaanderen" (Brief history of the family therapy movemnet in Flandern) . In : Boeckhorst, F., Compernolle, Th., Hendrickx, H., Van der Pas, A., (red.), 1984, "Handboek voor Gezinstherapie", Van Loghum Slaterus, Deventer.

COMPERNOLLE, Th., 1984, "Structurele Gezinstherapie" (Structural Family Therapy) . In : Boeckhorst, F., Compernolle, Th., Hendrickx, H., Van der Pas, A., (red.), 1984, "Handboek voor Gezinstherapie", Van Loghum Slaterus, Deventer.

COMPERNOLLE, Th., 1984, "Salvador Minuchin : regisseur van interacties" (Brief biography of S.Minuchin : a director af interactions) In : Boeckhorst, F., Compernolle, Th., Hendrickx, H., Van der Pas, A., (red.), 1984, "Handboek voor Gezinstherapie", Van Loghum Slaterus, Deventer

COMPERNOLLE, Th., en DIERICKX, A., 1984, "Het introduceren van een nieuwe realiteit" (Introducing a new reality). In : Boeckhorst, F., Compernolle, Th., Hendrickx, H., Van der Pas, A., (red.), 1984, "Handboek voor Gezinstherapie", Van Loghum Slaterus, Deventer.

COMPERNOLLE, Th., 1984, "J.L. Moreno - un pionnier méconnu de la Thérapie Familiale". (Moreno an unrecognized pioneer of family therapy) In : Thérapie Familiale, 5/2, 121-128.

COMPERNOLLE, Th., 1982, "De Systeemorientatie in geneeskunde en psychotherapie" (The systems orientation in medecine and in psychotherapy), Palfijn, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Geneeskunde, vol. 4, p. 2-9.

COMPERNOLLE, Th., 1982, "J.L. Moreno - ein unbekannter Wegbereiter der Familientherapie", Integrative Therapy, vol. 3, p. 166-172.

COMPERNOLLE, Th., 1980, "Family Therapy : A United States Product on Local Assembly Lines", American Association for Marital and Family Therapy Newsletter, vol. 11, no. 2.

COMPERNOLLE, Th., 1980, "Basic premises of a training curriculum in Structural Family Therapy". In : W. De Moor and H.R. Wijngaarden (red.), Psychotherapy : Research and Training. Elsevier, North Holland.

COMPERNOLLE, Th., 1980, "La thérapie familiale structurale, approche systémique par excellence" (Structural family therapy : an exellent example of the systems approach), Bulletin de thérapie familiale en langue francaise, 2, p. 9.

COMPERNOLLE, Th., 1980, "Suicide et Famille" (Suicide and the family). In : La prévention du suicide : état actuel et avenir. Bruxelles Groupe Belge d'étude et de prévention du suicide, p. 62-83.

2.2. Books

BOECKHORST, F., COMPERNOLLE, Th., HENDRICKX, H., VAN DER PAS, A., (red.), 1984, 1998 "Handboek voor Gezinstherapie" (Handbook of Family Therapy), Van Loghum Slaterus, Deventer.

COMPERNOLLE, TH., Achter elk succesvol familiebedrijf staat een succesvolle bedrijfsfamilie (Behind every successful Family Business stands a successful Business Family) In preparation

COMPERNOLLE, Th, (1991 1th edition -2000 16th edition) Zit Stil (Keep quiet). Lannoo. Belgium

2.3 Proceedings

Editor of: Violence in the Family. International Council of Women. 1994

2.3 Video's

T.Compernolle. 1995 "Stress: Friend and Foe" Video Management/Financial Times Brussel/London

T.Compernolle. 1996 "Stress as a Motor for Corporate Success" Video Management/Financial Times Brussel/London

March 2000