นบีอิบรอฮีม(อับราฮัม)

         นบีอิบรอฮีมเกิดเมื่อประมาณ 1900 ปีก่อบคริสตการในเมืองอูร์  ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศอิรัค  พ่อของท่านมีชื่อว่าอาซัร  เป็นหัวหน้านักนวชผู้มั่งคั่งจากการทำรูปปะเนและเทวรูปต่างๆขายให้แก่ผู้คนทั่วไปอิบรอฮีมเป็นเด็กฉลาดและช่างคิด  เขาสังเกตเห็นผู้คนพากันเคารพสักการะเทวรูปหินเหล่านั้นแล่วเขาก็เริ่มสงสัยว่า เทวรูปเหล่านั้นเป็นพระเจ้าจริงหรือ  คืนหนึ่ง  หลังจากที่แสงอาทิตท์หมดไปจากท้องฟ้าและทุกแห่งตกอยู่ในความมืดมิด อิบรดฮีมก็สังเกตเห็นดวงดาวมากมายอยู่ท้องฟ้า  อิบรอฮีมจึงกล่าวว่า  ฉันไม่ชอบสิ่งใดที่จางหายไป  ในตอนเช้า  อิบรอฮีมเห็นดางอาทิตย์โผล่ขึ่นมาจากขอบฟ้าส่องแสงสว่างให้แก่โลก ดวงอาทิตย์ก็ลาลับขอบฟ้า  อิบรอฮีม  จึงรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ช้พระเจ้าที่แท้จริงผู้สร้างดาฃวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเหล่านี้ต่างหากที่เป็นพระเจ้า  ฉันจะขอตั้งหน้าเคารพสักการะพระผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน อิบรอฮีมได้กับพ่อของเขาว่า  คณุพ่อครับทำไมคณุพ่อต้องไปเคารพบูชาสิ่งไม่สามารถได้ยินก็มองไม่เห็น    แถมยังไม่สามารถช่วยพ่อได้อีก   นอกจากอัลลอฮผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก  ผู้ทรงสร้างทำให้หายป่วยผู้ทรงทำให้ฉันตายและทำให้ฉันฟื้นคือชีพอีกครั้งหนึ่งและผู้ที่จะทรงให้อภัยแก่ฉันในวันพิพากษา และฉันจะวิงวอนพระเจ้าของฉันให้ทรงอภัยต่พ่อ  เพราะพระองค์ทรงเมตตาต่อฉัน  ฉันจะวิงวอนพระเจ้าของฉัน  และฉันหวังว่าฉันจะไม่ผิดหวังในการที่ฉันวิงวอนพระเจ้าของฉันขณะที่ผู้คนออกไปนอกเมือง  อิบรอฮีมได้เข้าไปยังสถานที่ตั้งของเทวรูปที่ผู้คนบูชา  ยกเว้นเทวรูปองค์ใหญ่ที่สุดที่เขาเอาขวานไปแขวนไว้และปล่อยให้ผู้คนกลับมาเห็นผู้คนจึงตะโกนร้องว่าเทวรูปของเราแตกไปหมดแล้วใครทำลายเทวรูปบูชาของเรามันต้องมีเจตนาร้ายต่อพวกเราแน่  เมืออิบรอฮีมถูกนำตัวมา  ผู้คนได้ถามว่า   อิบรอฮีม  เจ้าทำลายเทวรูปที่เราสักการะบูชาใช่ใหม  เปล่า  เทวรูปองค์ใหญ๋นั้นต่างหากที่ทำ ไม่เชื่อลองถามเทวรูปเหล่านั้นดูก็  ด้วยความโกรธที่เทวรูปบูชาของพวกตนถูกทำลายและยังต้องอับอายขายหน้าอิบรอฮีมด้วยความโกรธและเสียหน้าทั้งนัมรู้ดและผู้คนของเขาจึงกล่าวว่า  ผู้คนจึงได้จับอิบรอฮีมมัดและนำเขาไปวางไว้บนกองฟืนเมือผู้คนเริ่มจุดไฟเผา  อัลลอฮก็ได้มีบัญชาว่า  โอ้ไฟ  จงเย็นลงและอย่าทำอันตรายอิบรอฮีม  หล้งจากที่ไฟเผาจนท่วมร่างอิบรอฮีมแล้ว  อิบรอฮีมรู้แล้วพ่อของเขาเป็นศัตรูต่ออัลลอฮอย่างชัดเจน  หลังจากที่รัได้รับความช่วยเหลือให้ปลอดภัยจากการถูกเผ่แล้ว   นบีอิบรอฮีมแต่งงานหลายปีแล้วก็ยังไม่มีลูก  ท่านจึงได้วิงวอนต่ออัลลอฮให้ทรงประทานลูกชายที่ดีแก่ท่านคนหนึ่ง  ต่อมา ท่านก็ได้แต่งงานกับนางฮาญัรโดยที่นางซาเราะฮให้คำอนุญาตและได้ลูกชายน่ารักคนหนึ่งมีชื่ว่า อิสมาอีล ซึ่งมีความหมายว่าเป็นได้ยิน  เมืออิสมาอีลโตขึ้นจนถึงวัยเป็นเด็กหมุ่น   วันหึ่ง  นบีอิบรอฮีมก็ได้เรียกอิสมาอีลมาหาและกล่าวว่า  ลูกรัก  พ่อเห็นในความฝันว่าพ่อกำลังเชือดเจ้าพลีถวายต่ออัลลอฮ  อสมาอีลตอบว่า  คุณครับ  อะไรก็ต่างที่พ่อถูกบัญชาให้ทำพ่อจงทำ  หากเป็นประสรค์ของอัลลอฮ   แล้วพ่อจะเห็นว่าฉันฉันผู้ที่อดทน   เมือมาถึงสถานที่ที่จะใช้เป็นที่เชือด  นบีอิบรออีมได้ให้อีสมาอีลนอนลง  แต่ก่อนที่จะลงมือเชือด  อัลลอฮก็ได้กล่าวแก่ท่านว่า  อิบรออีม  เจ้าได้แสดงเจตนาที่จะปฎิบัติตามความฝันแล้ว  ดังนั้น  เราจะตอบแทบความดีงามให้  ความจริงแล้ว นี่เป็นเพียงการทดสอบเจ้าต่างหาก  อิบรออีมจึงว่า  และลูกหลานของฉันด้วยหรือเปล่า   อัลลอฮทรงได้กล่าวว่า  สัญญาของฉันไม่รวมถึงเหล่าชนผู้อธรรม   พระองค์ได้บัญชาอิบรอฮีมอีกว่าให้รักษาบ้านของพระองค์ให้สะอาดหมดจดหรับคนที่มาทำฮัจญ์หรือละหมาด  อิบรอฮีมและอิสมาอีลจึงช่วยกันสร้างอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งโดยนำเอาหินในบริเวณนั้นมาก่อเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม  ก่อนลงมือสร้างอิบรอฮิมได้วิงวอนต่ออัลลอฮว่า   โอ้พระผู้ภิบาลของขอได้ทรงโปรดทำเมืองนี้ให้เป็นที่ปลอดภัยและได้ทรงโปรดประทานผลไม้นานาชนิดแก่ชาวเมืองผู้ศรัทธาในอัลลอฮและวันสุดท้ายด้วยเถิด   พระองค์จึงได้ตอบว่า  สำหรับบรรดาผู้ปฎิเสธนั้น   ฉันก็จะให้สิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกนี้แก่พวกเขา  แต่ในโลกหน้า  ฉันจะส่งเขาไปสู่การลงโทษในไฟนรถ  ขอพระองค์ได้ทรงแสดงให้เรารู้ถึงการปฎิบัติศาสนกิจของเราและได้ทรงอภัยโทษแก่รา  แน่แท้  พระองค์ทรงอภัยโทษ  ผู้ทรงเมตตาเสมอ  เพือที่พวกเขาจะได้เห็นคุณโยชน์มากมายที่พวกเขาจะได้รับและเพือพวกจะได้กล่าวคำรำลึกถึงพระนามของอัลลอฮในวันที่ถูกกำหนดไว้นบีอิบรอฮิมยังไม่รู้ว่าชายหนุ่มรูปงามสามคนนั้นคือมลาอิก๊ะฮที่อัลลอฮส่งมาในร่างมนุษย์ยังผู้คนขอลนบีลูฏ  แต่เนื่องจากมลาก๊ะฮไม่กินและดืน  นบีอิบรอฮิมจึงไม่สบายใจและกลัวว่าเขาทั้งสามมีเจตนาไม่ดี เพราะไม่ยอมกินอาหารที่ท่านนำมาเลี้ยงนบีอิบรอฮีมรู้ทักทีว่าเมืองที่มลาก๊ะฮพูดถึงคือเมืองโซดอมเมืองที่ผู้คนกำลังประกอบความชั่วด้วยการมีความสัมพันธ์ทางเพศในหมู่ผู้ชายด้วยกับ  และท่านได้สั่งให้ลูฏหลานชายของท่านไปตักเตือน    ขณะที่นบีอิบรอฮีมอยู่ในวัยชราและออ่นแอมากแล้ว   วันหนึ่งมลาก๊ะฮอิซรออีลได้มาปรากฏต่อหน้าท่านอัลลอฮได้ทรงมีบัญชาให้ฉันมาเอาชีวิตท่าน  อิซรออีลกล่าวแก่นบีอิบรอฮีม  เมือได้ยินเช่นนั้น    นบีอิบรอฮีม จึงกล่าวแก่มมลาก๊ะฮว่า   ถ้าเช่นนั้น  ท่านจงปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮเถิด    นบีอิบรอฮีมเสียชีวิตเมื่อท่านมีอายุได้  175  ปี  หลังจากนั้น  ลูกหลานของท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นนบีคนสำคัญหลายคน  เช่น  อิสมาอีล อิสฮาก  ยะกู๊  ยูซุฟ   เป็นต้น
Comments