นบีนูฮ (โนอาห์)

 
 
 

 
 
              นูฮ เป็นลูกหลานคนหนึ่งของนบีอาดัม นักประวัติศาตร์กล่าวว่านูฮเกิดและอาศัยอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันนี้คือเมืองโมซุล ประเทศอิรัค เวลานั้นลูกหลานของนบีอาดัมได้แพร่ขยายออกไปเป็นหลายกลุ่มและหลายเผ่า อัลลอฮจึงได้ทรงแต่งตั้งนูฮให้เป็นนบีทำหน้าที่ตักเตือนมนุษย์ให้เคารพสักการะและปฎิบัติตามคำสั่งของพระองค์ มิเช่นนั้นแล้วคนเหล่าน้นจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง แต่พงกอาหรับในมักก๊ะฮปฎิเสธและหัวเราะเย้ยหยันในสิ่งที่ท่านนำมาบอกอัลลอฮจึงได้ทรงเล่าเรื่องของนบีนูฮให้นบีมุฮัมมัดฟ้งเพื่อนำไปบอกให้ชาวอาหรับเหล่านั้นรู้ว่าผลของการปฎิเสธอัลลอฮเป็นอย่างไร ในเวลานั้นพวกทานจะต้องเคารพสักการะอัลลอฮและเกรงกลัวพระอรค์และขอให้พวกท่านเชื่อฟ้งฉันท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรา คนที่หลงตามท่านก็เป็นคนชั้นต่ำที่ไม่มีความคิด เราไม่เห็นว่าท่านมีอะไรดีเหนือกว่าพวกเรา พวกท่านคิดเอาเองก็แล้วนะ ฉันบังพวกท่านให้ยอมรับสิ่งที่ฉันเชิญชวนไม่ได้หรอกถ้าพวกท่านคิดจะปฎิเสธ แต่ขอให้พวกท่านพิจารณาเสียหน่อยว่า ฉันร้องขอหรือหวังทรัพย์สินอะไรจากพวกท่านหรือเปล่าในการเรียกร้องเชิญพวกท่านให้เคารพภักดีอัลลอฮขณะที่ผู้คนเหล่านั้นนิ่งคิด  นบีนูฮก็กล่าวต่อว่า  ฉันไม่เคยอ้างว่าฉันเป็นผู้มั่งคั่งมีคลังสมบัติมากมาย  ฉันไม่เคยอ้างว่าฉันมีความรู้ในเรื่องสิ่งเร้น  ไม่เคยอ้างตัวว่าเป็นมลาก๊ะฮ  พอทีเถิดนูฮ เราเสียเวลสโต้เถียงกันมามากแล้ว  แต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่ออัลลอฮได้ทรงตัดสินใจปล่อยให้พวกท่านหลงผิดและพวกท่านจะถูกนำกลับไปยังพระองค์  นบีนูฮจึงวิงวอนต่ออัลลอฮ  โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันเรียกร้องเชิญชวนผู้คนทั้งวันทั้งคืน  เมื่อใดก็ตามที่ฉันบอกพวกเขาให้ขออภัยต่อพระองค์และบอกว่าพระองค์จะทรงอภัยให้พวกเขาและแสดงอาการยโสโอหังมากขึ้นพระองค์จะทรงประทานฝนอันชุ่มฉ่ำจากฟากฟ้าแก่พวกท่านพวกท่านไม่เห็นหรือว่าอัลลอฮทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดอย่างไรไม่เห็นหรือว่าพระองค์ได้ทรงทำให้ดวงจันทร์มมีแสงสว่างอยู่ในชั้นฟ้าและทรงทำให้ดวงอาทิตย์เป็นตะเถียงส่องแสง  พระองค์ได้ทรงทำให้พวกเขาออกมาจากแผ่นดินในลักษณะที่แตกต่างกัน และพระองค์ได้ทรงทำให้แผ่นดินแผ่ขยายเหมือนกับพรมเพื่อที่พวกเขาจะได้เดินทางกันได้สะดวก  ถึงแม้จะยกเหตุผลต่างๆมาอธิบายแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีคนเชื่อฟ้งนบีนูฮ ในจำนวนนี้มีทั้งลูกชายและภรรยาของท่านรวมอยู่ด้วย  ในที่สุดนบีนูฮจึงได้ขอต่ออัลลอฮว่า   โอ้อัลลอฮ ขอพระองค์อย่าได้ทรงปล่อยให้บรรดาผู้ปฎิเสธพระองค์หลงเหลืออยู่บนโลกนี้เลย   อัลลอฮจึงได้กล่าวแก่นบีนูฮว่า  นอกจากผู้ศรัทธาที่มีอยู่นี้แล้วไม่มีใครที่จะศรัทธาอีก  ดังนัน  ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่พวกเขาทำไปเจ้าจงสร้างเรือใหญ่ขึ้งมาลำหนึ่ง  ไม่ช้าคนพวกนี้ก็จะถูกน้ำทาวมตาย  ขณะที่สร้างเรืออยู่นั้น   พวกเขาต่างก็พากันหัวเราะเยาะท่าน  หัวเราะเยาะไปเถิดถ้าต้องการจะหัวเราะ  เพราะในไมช้าพวกท่านจะได้รู้ว่าใครที่จะถูกลงโทษอย่างไม่ได้   อัลลอฮก็ได้ทรงมีบัญชาให้น้ำไหลพุ้งและให้มีฝนตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างหนัดเนื่องกันแล้วพระองค์ก็มีบัญชาแก่นบีนูฮว่า   เจ้าจงขึ้นเรือและจงเอาสัตว์ทุกชนิดอย่างละคู่ขึ้นเรือพร้อมกับคนของเจ้าและบรรดาผู้ศรัทธา  จงขึ้นมาบนเรือเกิดไม่ว่ามันจะแล่นหรือจออยู่ก็ตาม  เมือน้ำท่วมหนักและเรือเริ่มลอย  นบีนูฮได้ร้องเรียกลูกชายของเขาซึ่งอยู่ในบริเวณนั้น  ลูก จงขึ้นมาบนเรือนี้เร็วเข้า  อย่าไปอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ปฎิเสธ   แต่ลูกชายของนบีนูฮตะโกนตอบว่า  ฉันจะปืนขึ้นไปบนภูเขาให้พ้นน้ำ  นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงเมตตาเท่านั้น  คลื่นก็ซัดเข้ามาก้นคนทั้งสองออกจากกันและลูกชายของนบีนูฮก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาของท่าน   หลังจากหลายวันผ่านไปน้ำได้ลดลงและเรือของนบีรนูฮได้เกยตื้นบนภูเขาญดีผู้คนบนแผ่นดินไม่มีใครเหลือรอด พระผู้อภิบาลของฉ้นลูกชายของฉันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฉัน  และสัญญาที่พระองค์กล่าวไว้นั้นเป้นจริง  ฉันขอตักเตือนเจ้าว่าอย่าได้ปฎิบัติตนเหมือนพวกคนโง่เขลา   นบีนูฮจึงกล่าวว่า    โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน  ฉันขออภัยต่อพระองค์หากฉันได้พระองค์ในสิ่งที่ฉันไม่รู้   หากพระองค์ไม่ทรงอภัยฉันคงจะรับความวิบัติอย่างแน่นอน
Comments