นบีดาวูด(เดวิด)

         หลังจากสัมยของนบีมูซาแล้ว  พวกอิสรออีลต้องเดินทางระหกเหินและไม่สามารถรวมตัวเป็นชาติทีเข้มแข็งได้  ดังนั้น   ชาวอิสรออีลจึงต้องถูกชาวอื่นรุกรานและกดขี่ข่มเหงมาตลอด  ในสมัยนั้น ดาวูดเป็นเด็กคนหนึ่งที่เกิดในเชื้อสายของอิสรออีลและเป็นที่มีความกล้าหาญมาก   นบีซามูเอลจึงได้แต่งตั้งชาวอิสรออีลคนหนึ่งซื่อฏอลูตขึ้นเป็นกษัตร์ย์และบอกพวกเขาว่า  อัลลอฮได้ทรงแต่งตั้งฏอลูตให้เป็นกษัตริย์สำหรับพวกแล้ว   นบีซามูเอลจึงได้กล่าวว่า  อัลลอฮได้ทรงประทานพลังความรู้และร่างกายแก่เขาอย่างมากมายมหาศาลและอัลลอฮทนงมีอำนาจที่จะทรงประทานอาณาจักรของพระองค์แก่ใครก็ได้  ที่พระองค์ทรงประสงค์  เพราะอัลลอฮเป็นผู้ทรงรอบรู้  พวกอิสรออีลจึงได้เฝ้ารอและก็ได้พบหีบใบนั้นจริงๆ ชาวอิสรออีลจึงมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าไม่ได้มอดที้งพวกเขาขณะที่อกกเดินทางไปกับกองทหารเพื่อต่อสู้กับพวกฟิลิสตินที่มารุกราน ฏอลูตต้องการจะดูว่าคนของเขาศรัทธาในอัลลอฮและเชือฟ้งแค่ใหน   อัลลอฮกำลังจะทดลองพวกเจ้าด้วลำน้ำสายหนึ่ง ใครก็ตามที่ดื่มน้ำจากลำสายนี้ ขาคนนั้นก็ไม่ใช้พวกของฉัน  ถึงแม้จะบอกว่านั้นเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ  แต่พวกอิสรออีลส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อและหยุดดื่มน้ำกัน  มีเพียงไม่กีคนเท่านั้นที่เชื่อฟ้งฏอลูตและไม่ได้ดื่มน้ำ ดังนั้น  ฏอลูตจึงได้คัดเอาคนที่เชื่อฟังร่วมทางไปกับเขา   แต่ผู้ศรัทธาในอัลอฮจำนวนหนึ่งได้กล่าวว่า  มีบ่อยไปที่คนจำนวนน้อยเอาชนะคนจำนวนมากได้ด้วยอำนาจของอัลลอฮ เพราะอัลลอฮจะทรงอยู่กับผู้อดทน   เมื่อกองทัพของฏอลูตเผชิญหน้ากับกองทัพชาวฟิลิสติน  ซึ่งนำโดยญาลูต(หรือโกไลแอธ)  พวกอิสรออีลจึงได้วิงวอนต่ออัลลอฮว่า  ช้าพระผู้อภิบาลของเรา  ขอพระองค์ได้ทรงประทานความอดทนแก่ราและทรงปฏิเสธศรัทธาด้วเถิด  ถ้าพวกเก่งจริงก็ส่งคนมีฝีมือมาต่อสู้กันตัวต่อตัว  แต่ในเวลานั้นดาวูดได้อยู่ในที่นั้นด้วย  เขาจึงได้ขออนุญาตออกไปต่อสู้ญาลูต   หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน  ดาวูดก็สามารถสังหารญาลูตได้ในที่สุด  ดาวูดจึงได้กลายเป็นวีรบุรุษของชาวอิสรออีล  ฏอลูตได้ยกลูกสาวให้แต่งงานกับเขาและหลังจากที่ฏอลูตเสียชีวิตแล้ว  นบีดาวูดมีลูกชายคนหนึ่งชื่อสุลัยมาซึ่งต่มาได้เป็นกษัตริย์สืบต่อจากเขาและยังเป็นนบีคนสำคัญคนหนึ่ง  ขณะที่นบีดาวูดเป็นกษัริตย์ปกครองชาวอิสรออีลอยู่  วันหนึ่ง
ชาวอิสรออีลสองคนได้มาขอให้ท่านตัดสินกรณีขัดแย้งระหว่างเขาทั้งสอง  นบีดาวูดได้ตัดสินให้เจ้าของแพะมอบแพะทั้งหมดที่เข้ากินต้นไม้ใบหญ้าให้แก่เจ้าของที่ดินที่ได้รับความเสียหาย  ถึงต้นไม้ใบหญ้าจะเสียหาย  แต่ที่ดินยังคงอยู่ ดังนั้น  จึงไม่ควรให้เจ้าของที่ดินยึดแพะทั้งหมดเอาไว้เลย  เมื่อต้นไม้ใบหญ้าเติบโตใหม่แล้ว  เจ้าของที่ก็ควรจะคืนแพะให้แก่เจ้าของเดิมไป   นบีดาวูดเห็นด้วยกับคำแนะนำของสุลัยมานเพราะเป็นความยุติธรรมและท่านได้ตัดสินไปตามนั้น    นอกจากนั้นแล้ว  คัมภีร์กุรอานยังได้บอกให้รารู้ว้อัลลอฮได้ทรงสอนท่านนบีดาวูดให้รู้จักการนำเอาเหล็กมาทำเป็นเครืองใช้ต่างๆ
Comments