ทำเนียบเพื่อนเรา

 

 

 ชื่อ - สกุล

 นามเรียกขาน

 รายละอียด

 

 กมล   กองคิด    

หรือ

จักรพันธ์ กองคิด

 กมล ,หน้ากบ

 
   ก่อ   ทองจันทึก

 ก่อ

 
 ก้องเกียรติ แสงน้อย

 ก้อง

 ที่ทำงาน : กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอาศ
   กิตติสันต์   อุตตะมะ

 ตาม

 ที่ทำงาน : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 กัมปนาท   ปราบนอก

 นิ่ม

 ที่ทำงาน : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
   จุมพล  ผลอ่อน 

 ปอนด์

 กองบิน1

 

 จุรินทร์   จินตกสิกรรม

 ปู

 ที่ทำงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 เฉลิมรัตน์   โอภาส    

 หลุย

อาชีพส่วนตัว
   ชนาวุฒิ งอกศิริ 

  เด่น

 กองบิน1
   ชัยสิทธิ์   สุขนาน

 เฟรนด์

 ที่ทำงาน : กองโรงงาน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอาศ

 ชุติพงษ์   หางแก้ว

 มิกซ์

 ที่ทำงาน : กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอาศ
 ณัฎพล   ยังถาวร

 แจ็ค

 ที่ทำงาน : กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอาศ
 นิวัฒน์   นาเอก    

 หมี

 
 ทรงวุฒิ   ศาสตร์เกษม

 ทรงวุฒิ

 ที่ทำงาน : คปอ.
   ทิวา   โกฎแสน    

 ทิวา

 
   ธงชัย   เพ็ชรวิเศษ    

 แดง

 ที่ทำงาน : กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอาศ

 ธีรพงษ์   มธุพจน์

 เก๋

 ที่ทำงาน : กองโรงงาน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอาศ
 ธีรวิทย์    

 แม็ก

 ที่ทำงาน : กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอาศ
   นครินทร์   เลาศรี    

 บอย

 
   นพดล   ขันคำ

 นพดล

 

 

 นิพนธ์   มะจรินแพง

 เงาะ

 
   บัญชา   สลุงอยู่

 หลุง

 
   ประเทือง   กุลประเสริฐ    

 เทือง

 ที่ทำงาน : กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอาศ
 ประวิทย์

 ประวิทย์

 
   ปัญญา   เกิดประดิษฐ์

 ปัญญา,ม้า

 

 ภิทักษ์   หมู่เพชร

 

ต๋อง,ขี้เมา 

 กองบิน1
 ยอดธง   วงศ์ช่าง

 ยอดธง

 ที่ทำงาน : โรงเรียนนายเรืออากาศ
 วรวุฒิ   บุญหวัง

 หวัง

 ที่ทำงาน : บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

 Website : http://thebunwangs.blogspot.com  , http://sites.google.com/site/thebunwangs     

 

   วีรศักดิ์   สุมังคละพันธ์    

 จิ้ม

 
   ศิริเทพ   หมอนไหม

 หม่อง

 
   เศกศาสตร์   รอดอำพันธ์    

 เศก

 
   สงกรานต์   เอิดจะโป๊ะ

 กรานต์

 
 สมหมาย   สุวรรณฤทธิ์

 หมาย

 ที่ทำงาน : โรงเรียนจ่าอากาศ
   สมบูรณ์   สันอี

 สมบูรณ์

 
 สรศักดิ์   บุญเกิด

 ป๋อ

 
 สุริยา   ศรีจันทร์

 ฉี

 ที่ทำงาน : กองโรงงาน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอาศ
   สิงหา   พิมพา

สิงหา 

 
   อนุชา   วัดจินดา

 อนุชา

 ที่ทำงาน : กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอาศ
   อนุชา   สวัสดี

 อนุชา

 
   อนุรักษ์   สิงโตอ่อน

 อนุรักษ์

 
 โอรส   บัวบาน

 โอรส ,โบกัส

 
 

 

 
หากข้อมูลเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อนๆกรุณา ส่งข้อมูลมาได้เลยนะเพื่อนๆ
Comments