Portada

        COM T'AGRADARIA QUE FOS CA NOSTRA?
NIVELL: 4 ANYS

ÀREES IMPLICADES:   Coneixement de si mateix i autonomia personal

 Coneixement de l'entorn

                                  Llenguatges: comunicació i representació

CENTRE: CP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA (Ferreries, Menorca)

AUTORES: Mónica Capó - Maria López

princesesicavallers@gmail.com 

Durada: 10 sessions

Data de creació: 23 novembre 2010