Kanaaldorpen 1 t/m 6

Tekstvak

Inleiding Comité 4 en 5 mei Rheden

 

Als voorzitter van het 4/5 mei-Comité is het mij een grote voldoening de lezers van het Dierens/Rhedens Weekblad iets bijzonders te kunnen aanbieden. Het verblijdt ons dat wij een bestuurslid van ons Comité be­reid hebben gevonden de klok zo'n halve eeuw terug te zetten en door interviews af te nemen en gegevens te verzamelen een duidelijk beeld te geven van het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in de „Kanaaldor­pen".

 

De schrijver, de heer J. O. Hagen te Reden is geen onbekende voor dit blad. Al jaren verzorgt hij in de periode april/mei de rubriek „Sta een ogenblik stil..." Ook nu voert hij ons weer terug naar die tijd van ramp­spoed, 1940-1945. Hij legt hierbij veel getuigenissen vast, die een waar­schuwing zijn voor morgen.

We zijn de uitgeefster van dit blad, de G.O.U. te Arnhem, veel dank verschuldigd voor de mogelijkheid die zij ons Comité geeft om u een document aan te bieden, dat de moeite waard is om te bewaren.

 

Toen in 1980 de toenmalige regering besloot de dodenherdenking en de viering van de bevrijding te beperken tot eenmaal in de vijfjaar was dit voor velen een niet te verteren zaak. In onze gemeente nam toen de heer J. H. F. van Langen, samen met een aantal oud-verzetsmensen, het initiatief een Comité op te richten, dat jaarlijkse in onze gemeente de 4 mei-herdenkingen wilde verzorgen.

Sinds 1980 werd deze herdenking een indrukwekkende gemeentelijke gebeurtenis waaraan jaarlijks steeds meer volwassenen en kinderen deelnemen.

 

Dank zij de medewerking van de Gemeente Rheden, het Rhedens Fan­farecorps, het Dierens Mannenkoor en een aantal vrijwilligers is de 4 mei-herdenking een traditie geworden, die niet meer weg te denken is. Omdat het ook belangrijk is er voor te zorgen dat in de toekomst deze herdenking een plaats in de samenleving blijft houden zijn we driejaar geleden gestart met het project voor de scholen „Adopteer een monu­ment".

Meer dan zeshonderd oorlogs- en verzetsmonumenten zijn de afgelo­pen jaren in ons land geadopteerd door ongeveer duizend scholen. In onze gemeente zullen dit jaar de O.B.S. „De Vogelaar" uit Dieren en de Prot. Chr. Prins Bernhardschool uit Velp ons gemeentelijk monument in het Rozenbos adopteren.

Eén van de taken bij deze symbolische adoptie is het leggen van bloe­men bij het monument. Daarna volgt een bijeenkomst op het gemeente­huis in de Raadszaal. Het Comité hoopt door middel van dit project dat in de scholen aandacht wordt besteed aan de Tweede Wereldoorlog en aan de fundamentele waarden van onze democratie. Daarom is het ook zo belangrijk dat deze krant verschijnt. Zij, die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt kunnen uit deze docu­mentatie leren wat vrijheid betekent.

 

Mocht u meer informatie wensen of wilt u donateur worden van ons Co­mité, dan kunt u contact opnemen met de heer M. W. Enserink, Arn­hemsestraatweg 36a, 6991 AN te Rheden (tel. 08309-51115). Tot slot willen wij u allen oproepen om op 4 mei aanwezig te zijn op het Rozenbos en verzoeken u vanaf 18.00 uur de nationale vlag halfstok te hangen.

De dichter Ed Hoornik verwoordde het in zijn gedicht „Tot de doden" als volgt:

„Maar eenmaal per jaar is de stilte tot de hemel toe van u vervuld En belijden wij zonder woorden onze dankbaarheid en schuld."

Namens het Comité 4/5 mei en Voormalig Verzet 1940/'45 in de ge­meente Rheden e.o.

 

W. van Giessen, voorzitter


Comments