Ot Hagen, artikelen "Sta een ogenblik stil"


 


12 september 1991 Dierens/Rhedens Weekblad

De heer Hagen viel deze eer te beurt naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. Maar er is meer voor nodig dan zeven kruisjes bijschrijven om zulk een onderscheiding te ontvangen. Die reden kan eenvoudig uitgedrukt worden: wegens de vele en grote verdiensten van de heer Hagen voor Rheden en zijn bewoners". De heer Hagen, een vurig liefhebber van zijn dorp en omgeving, is al tientallen jaren aktief voor het wel en wee van de bewoners van Rheden en het dorp zelf.

Alle lezers van onze krant kennen hem als de auteur van de jaarlijkse weerkerende serie „Sta eens even stil ".  die telkenmale in april in deze krant  verschijnt.  Wij weten uit eigen waarneming hoeveel liefde en onnoemelijk veel tijd de heer Hagen gestoken heeft in de vastlegging van de geschiedenis van onze dorpen ten tijde van de Tweede Wereldoor log. Dit alles om de herinnering daaraan levend te houden en de jeugd te wijzen op de offers van hen die een halve eeuw geleden zuchtten en worstelden onder het juk der bezetter. Nu staat de overheid even stil bij de verdiensten van Otto Hagen. En op deze plaats sluiten we ons van harte aan bij de welverdiende felicitaties.Ot was nog veel van plan. Hij wilde de  geschiedenis over de tweede wereldoorlog van Rheden te boek stellen. Veel gegevens had hij al verzameld. Helaas, door zijn plotelinge dood  op 16 april 1994  kon dit niet afgemaakt worden.


Uit Dierens/Rhedens Weekblad : 20 april 1994.

IN MEMORIAM

"Op zaterdag 16 april is op 72-jarige leeftijd heengegaan de heer Johan Otto Hagen. Zijn dood laat een grote leegte achter in de hele Rhedense dorpsgemeenschap.                                                                                 Zijn liefde voor zijn dorp en zijn bijdrage aan het welzijn van de Rhedenaren zijn moeilijk te overschatten. Otto Hagen was Rheden. De vele honderden die hem hebben gekend weten dat Otto een door en door gevoelsmens was.Zijn vrolijkheid en zijn verdriet, zijn ondeugd en zijn deernis met anderen waren spontaan en zelden ingetogen.De anecdotes over zijn belevenissen bracht hij op onnavolgbare wijze. Otto was een intens levend mens, die hield van zijn vak en hield van zijn muziek, tot op het laatst toe.Otto Hagen neemt in de geschiedenis van het Rhedens Weekblad  een  bijzondere plaats in. Vele jaren geleden schreef hij de rubriek „Willem van Rheden", waarin hij op unieke wijze de gebeurtenissen in zijn dorp onder een vergrootglas nam: met humor en soms satire. Heel Rheden heeft zich jaren afgevraagd wie toch die Wlllem van Rheden wel was. Maar zijn naam is vooral en onverbrekelijk  verbonden aan zijn jarenlange bijdrage: „Sta een ogenblik stil". Onvermoeibaar heeft hij zich ingespannen om de herinnering aan de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in Rheden en de andere dorpen van de gemeente levend te houden.Die bijdrage aan de geschiedenis van zijn dorp is zeer groot geweest.De maatschappij heeft dat erkend en zo mocht Otto Hagen enige jaren geleden het genoegen smaken een koninklijke onderscheiding te ontvangen wegens zijn verdiensten aan de Rhedense gemeenschap."En nu staan wij op onze beurt een ogenblik stil, met onze gedachten bij die vrolijke en lieve Otto.Hij is er niet meer en de wijze waarop hij van ons is heengegaan maakt ons verslagen en verdrietig. Otto Hagen is aan het einde van zijn leven een situatie tegengekomen die hij onverenigbaar achtte met een waardig bestaan. Otto trok deuiterste consequentie. En wij, die achterblijven moeten en zullen dat respecteren. Onze deernis gaat uit naar zijn vrouw en zijn familieleden die een bijzondere man verloren hebben.Donderdag wordt hij begraven op Heiderust. Dan staat, heel Rheden een ogenblik stil.

Dit schreef Harja Blok van het Dierens/Rhedens Weekblad na het overlijden van Ot Hagen. Zo werd hij op een prachtige wijze      gekarakteriseerd. Het Comité 4 en 5 mei wil hem op deze wijze eren door een collectie van zijn "stukjes" in de krant te publiceren op deze website. Het gedicht dat hij maakte voor de 4 mei -herdenking in  1990 is ook een echt Ot Hagenprodukt

Voor ons comité maakte Ot dit gedicht:

"De Twee vrouwen"


 WIILEM VAN RHEDENOnder de naam Willem van Rheden schreef Otto diverse columns. Twee gingen over de Tweede Wereldoorlog


EN LEES   :
 • DE HONGERWINTER 1944-1945 VAN 9 oktober 1969  en 
 • BEVRIJDING  1945 van april 1970

Klik op ; Willem van Rheden

Ot Hagen, artikelen "Sta een ogenblik stil"

1982

In 1982 verschenen de eerste artikelen in de serie "Sta een ogenblik stil"

 1. 28-1-1982 - Januari in Rheden
 2. 25-02-1982 - Koens en Roelofsen
 3. 25-3-1982 - Heinz en Sieglinde
 4. 27-4-1982 - Deane Drummond

klik op 

januari in Rheden,Koens, Heinz en Sieglinde, Deane Drummond en Roelofsen,

om deze artikelen te kunnen lezen.

1983

 1. Rovers van toen, schrijvers van nu- over de klokken van de kerk - 31-3-1983
 2. Dokter Beumer - 28-4-1983
 3. Johan van Daan - 1-9-1983

klik op : 1983

1984

 1. Vredesdemonstratie Den Haag 1-3-84
 2. 1938 Beatrix geboren - 8 maart 1984
 3. De inval - 15 maart 1984
 4. De Inval 2 - 10 mei 1940 - 29 maart 1984
 5. Capitulatie- 5 april 1984 
 6. Korporaal Berendsen - 5 april 1984
 7. overzicht - 12 april 1984
 8. Theo Dobbe - 19 april 1984
 9. Ons kleine wereldje, Ellecom
klik op : 1984

1985
 1. Hans Kooger - 25 april 1985
 2. Bevrijding De Steeg 2 mei 1985
 3. Thomassen Holland - 9 mei 1985
 4. Over avegoor  - 18 april 1985
klik op ;1985

1986
 1. Rovers op rails 1  - 24 april 1986
 2. Rovers op rails 2  -  1 mei 1986
 3. Rovers op rails 3  -  8 mei 1986
 4. De slag om Arnhem 11 sept. 1986
klik op :1986

1987
 • De synagoge in Dieren (Hans Kooger) 1987

klik op :  1987

1989
 1. Overpeinzingen  - 27 april 1989
 2. Indië, een gordel van smaragd  -  3 mei 1989
klik op : 1989


1990

 1. Rheden 45 jaar vrij  - 1990
 2. In het spoor der bevrijders  1   19 april 1990
 3. De zwartse dagen uit ons leven  -  26 april 1990
 4. In het spoor der bevrijders 3  -  3 mei 1990
klik op : 1990

1990 
 • Rheden 45 jaar vrij
klik op : 45 jaar vrij

1991
klik op1991

1991 : Kanaaldorpen
 1. De Winterhulp
 2. De Kerken
 3. Bommen zonder tal
 4. Het parochiehuis
 5. Soeren zonder L
 6. Locaaltje
 7. Door het oog van de naald
 8. Das Rote Kreuz
 9. De kinderen van Versteeg
 10. Het Koloniehuis
 1. Inleiding Comité
 2. De V1's
 3. Zwartjassen in huis
 4. Rovers op rails
 5. Zon over Soeren.
 6. Naschrift

1992

 • Het verzet in De Steeg
klik op : 1992

1993 
 • De Woeste Hoeve
klik op: 1993 

Lees ook een artikel over Ot Hagen , klik op :

Rheden, een greep uit het verleden

 

Wij zijn ook te zien bij