Gedenkstenen,Plaquettes in Dieren

 


 

Gedenksteen Chris Meijer


 

Vorm en materiaal

Het monument voor Chris Meijer in Dieren (gemeente Rheden) is een gedenksteen, geplaatst bij het graf van deze Nederlandse sergeant. Op het graf is een witte natuurstenen zerk geplaatst.
 
Teksten
De tekst op de gedenksteen luidt:
 
'1940
 
10 MEI DE VIJAND VALT ONS LAND BINNEN...
SERGEANT MEIJER NEEMT ZIJN OPSTELLING OP DE GREBBEBERG IN
 
11 MEI GRANAATVUUR, ONTBREKENDE VERBINDINGEN, VERKEERDE MUNITIE
ONBEREIKBARE COMMANDANTEN, OORLOGSGEWELD EN CHAOS...
SERGEANT MEIJER BESLUIT MET ZIJN MANSCHAPPEN TERUG TE TREKKEN
 
12 MEI EEN KRIJGSRAAD GRIJPT IN...
SERGEANT MEIJER WORDT TER DOOD VEROORDEELD EN BINNEN 2 UREN
GEDOOD DOOR EEN NEDERLANDS EXECUTIEPELOTON
HIJ WEIGERT HIERBIJ DE HEM AANGEREIKTE BLINDDOEK..
 
13 MEI NEDERLAND CAPITULEERT..
 
EEN VLUCHT... OF EEN ONMOGELIJKHEID VERDER TE VECHTEN
EEN TERECHTE STRAF... OF EEN AFSCHRIKWEKKEND VOORBEELD
 
HET VONNIS IS NOOIT AAN DE TROEPEN BEKEND GEMAAKT
 
2001
 
JOHAN CHRISTIAAN MEIJER'S DOOD
HET GEVOLG VAN EEN OORZAAK DIE OORLOG HEET
 
STICHTING MONUMENT SERGEANT MEIJER.'
 
De tekst op de grafzerk luidt:
 
'DEN VADERLANDT GHETROUWE
 
JOHAN CHRISTIAAN
MEIJER
 
SERG. 8e REG. INF. P.A.G.
GEB. 21 JULI 1917
OVERL. 12 MEI 1940.'
 
Locatie
Het monument bevindt zich op de Algemene begraafplaats te Dieren (gemeente Rheden).
 
Bronnen
  • De heer W.S. Wijnveld;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Brabants Dagblad van 12 mei 2001;
  • www.documentatiegroep40-45.nl;
  • www.dodenakkers.nl

Gedenksteen Theodorus Dobbe

Vorm en materiaal

Het monument voor Theodorus (Theo) Dobbe in Dieren (gemeente Rheden) is een zwerfkei met een plaquette van natuursteen.
 
Tekst
De tekst op de plaquette luidt:
 
'THEO DOBBE
19-3-1901 - 5-9-1944
DE ONBEVREESDE VERZETSMAN
BRACHT HIER
ZIJN HOOGSTE OFFER'.
 
Locatie
Het monument is geplaatst op het terrein van het Hof te Dieren (gemeente Rheden).
 
Bronnen

Het monument voor Theodorus (Theo) Dobbe in Dieren (gemeente Rheden) is opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsman die op 5 september 1944 op het terrein van het Hof door de bezetter werd geëxecuteerd.

 
Theodorus (Theo) Dobbe was een van de leiders van de Landelijke Knokploegen. Tijdens de oorlog zat hij ondergedoken bij de familie Burgers aan de Waschweg in Velp. Dobbe werd op Dolle Dinsdag (5 september 1944) in Arnhem gearresteerd toen hij probeerde een collaborateur te liquideren. Hij werd gevangen gezet op het landgoed Avegoor, waar hij aan een zwaar verhoor werd onderworpen. Daarna werd hij naar het Hof te Dieren gebracht. Vlak voor de fusillade overhandigde Dobbe een afscheidsbriefje dat hij mocht schrijven aan zijn bewaker. Tegelijkertijd gaf hij een SS'er een geweldige oplawaai en trachtte hij de revolver van zijn bewaker te grijpen. Maar tijd om te schieten had hij niet meer: de twee andere bewakers van de Sicherheitsdienst openden het vuur. Dobbe werd dodelijk getroffen en op de fusilladeplaats begraven.
 
Op 11 september 1951 is Theodorus Dobbe postuum onderscheiden als 'Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde' wegens:
 
'Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door in het tijdvak Mei 1940 tot zijn heldhaftige dood in September 1944 de vijandelijke bezetter met grote voortvarendheid en vindingrijkheid en op elk terrein van het ondergronds verzet hardnekkig te bestrijden, welke daden in belangrijke mate rechtstreeks de Geallieerde Oorlogvoering ten dienste hebben gestrekt.
In het bijzonder, door veelal met onmiddellijk levensgevaar,
1. Reeds kort na de capitulatie van Nederland in Mei 1940 met vijf anderen, wapens en munitie in Naarden te bemachtigen;
2. op 14 Mei 1941 te Amsterdam een vijandelijke opslagplaats van telex-apparaten en seintoestellen tot springen te brengen, waarbij een aantal vijandelijke officieren zou zijn omgekomen;
3. na zijn arrestatie op 24 November 1941 te Amsterdam en zijn overbrengen naar de Willem II kazerne te Utrecht daaruit op zeer gedurfde wijze weten te ontsnappen en niettegenstaande hij in December d.a.v. bij verstek ter dood werd veroordeeld, onvervaard het verzet voort te zetten;
4. in Augustus en September 1942 op de Veluwe heidevelden of met plaggen beladen voertuigen in brand te steken, teneinde de vijand te beletten zijn vliegvelden te camoufleren;
5. nadat door hem medio 1943 te Nijmegen een Knok-Ploeg was opgericht, met andere illegale groepen op allerlei wijzen vijandelijke transporten hardnekkig te saboteren, daarbij van Juni 1944 af ten gunste van de Geallieerde Oorlogsvoering de berichtgeving door postduiven van de Mookerheide uit te verzorgen; alsmede Geallieerde piloten over de grens te helpen ontsnappen;
6. door tenslotte kort vóór zijn terechtstelling bij een poging zich te bevrijden aan een zijner bewakers diens vuurwapen te ontrukken, waarop onmiddellijk het escorte het vuur op hem opende en hij dodelijk werd getroffen'.
 
Oprichting
Na de bevrijding werd Theo Dobbe herbegraven op het kerkhof van Dieren. De Belangenvereniging heeft op de plaats van executie een monument laten plaatsen zodat de verzetsman Dobbe niet in vergetelheid raakt. Bovendien is de Waschweg in Velp omgedoopt tot de Theodorus Dobbeweg.
Het straatnaambord is in Velp
 
 
 
 


Plaquette in het NS station

HENDRUICUS RENSEN

 

Vorm en materiaal

De plaquette in het NS-station te Dieren (gemeente Rheden) is uitgevoerd in brons.
 
Tekst
De tekst op de plaquette luidt:
 
'1940 - 1945
TER GEDACHTENIS AAN
DEN GEVALLENE
HENDRIKUS RENSEN'.
 
Symboliek
Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De naam van het omgekomen personeelslid staat ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.
 
Locatie
De gedenkplaat is bevestigd op de gevel van het perron van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Dieren (gemeente Rheden).
 
Bronnen
  • Nederlandse Spoorwegen;
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie.

De plaquette in het NS-station te Dieren (gemeente Rheden) is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen.

 
De naam van het slachtoffer luidt:
 
Hendrikus Rensen.
 
Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.
 

OORLOGSMONUMENT CAROLINAPARK

Het oorlogsmonument in Dieren (gemeente Rheden) is een eenvoudig houten kruis, geplaatst op een cirkelvormig voetstuk van steen. Naast het kruis is een vlaggenmast geplaatst.
 
Locatie
Het monument is geplaatst in het Carolinapark te Dieren (gemeente Rheden).
 

Het oorlogsmonument in Dieren (gemeente Theden) is opgericht ter nagedachtenis aan alle mensen die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Oprichting
Na de bevrijding hebben de Dierense Oranjevereniging, de vereniging Algemeen Belang van Dieren en Omstreken en de afdeling Dieren van de Stichting 1940-1945 een voorlopig gedenkteken voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog opgericht. Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking eindigde hier de stille tocht. In 1955 hebben de drie organisaties de gemeente verzocht hier een definitief monument te plaatsen.
MONUMENT VOOR DE NOODBRUGvak


Herdachte groepen: Algemeen
Onthulling: 17 april 2010
Vorm en materiaal

Het 'monument voor de Noodrbrug' in Dieren (gemeente Rheden) is een uit baksteen opgetrokken muur waarop een plaquette van zwarte natuursteen is aangebracht. Op de plaquette staat een tekst en het embleem, een Maple Leaf, van de 1st Canadian Infantry Division en het embleem van de Britse 49th Polar Bear Division, een ijsbeer. In het cement is zand verwerkt van een landingsstrand in Normandië.

Tekst
De tekst op het monument luidt:

'OP 16 APRIL 1945 BOUWDE DE BEVOLKING VAN DIEREN EN SPANKEREN
OP DEZE PLEK EEN NOODBRUG OVER DE SLUIS.

DAAROVER MAAKTEN EENHEDEN VAN DE 1ST CANADIAN INFANTRY
DIVISION EN BRITSE TROEPEN VAN DE 49TH POLAR BEAR
DIVISION CONTACT.

DIEREN EN SPANKEREN WERDEN DIE DAG BEVRIJD VAN DE DUITSE
OVERHEERSING EN DE WEG LAG OPEN VOOR DE GEALLIEERDE
BEVRIJDING VAN DE VELUWE.'


Locatie
Het 'monument voor de Noodbrug' staat bij de sluis in Dieren (gemeente Rheden).

Bron
Dhr. Jan Woelders

Het 'monument voor de Noodbrug' in Dieren (gemeente Rheden) is opgericht ter nagedachtenis aan de noodbrug die de bevolking van Dieren en Spankeren op 16 april 1945 bouwden over de sluis.

Door de noodbrug konden de eenheden van de 1st Canadian Infantry Division en de Britse 49th Polar Bear Division contact maken. Dieren en Spankeren werden die dag bevrijd van de Duitse overheersing. Hierdoor lag de weg open voor de geallieerde bevrijding van de Veluwe.

Onthulling
Het monument is onthuld op 17 april 2010.Bevrijdingsbank Dieren herinnert aan geallieerde ontmoeting =

 De bevrijdingsbank is zondag 17 april om 16.00 uur bij de sluis in Dieren onthuld, komt daar op initiatief van Wencel Maresch. De Spankerense journalist heeft iets met deze plek, vertelt hij.

In zijn boek Oorlog aan de Veluwezoom uit 2005 schreef hij erover, omdat hier op 16 april 1945 inwoners van Dieren en Spankeren een brug over de sluis bouwden. Zo konden oprukkende Canadezen uit het oosten en Engelsen uit het westen elkaar ontmoeten. De bevrijdingsbank is dus een ontmoetingsplaats.

Luisterkei
"En elke 5 jaar finisht de tocht van oude legervoertuigen daar'

Er staat ook al een luisterkei' . Het is fantastisch als je daar kunt zitten, op zo'n historische plek?

 We moeten blijven herdenken. Dat kan op deze plek uitmuntend.

Hufterproof
De bank is hufterproof en is geleverd door Ground Level uit Spankeren, dat gespecialiseerd is in straatmeubilair.
GERRIT PLANTAGIE-PAD

Ter nagedachtenis aan ds. Plantagie werd op bevrijdingsdag 2015 een straatnaambord bij De Oude Plataan te Dieren, tegenover de voormalige gereformeerde kerk, onthuld door de burgemeester van Rheden, mevrouw Petra van Wingerden-Boers.
Samen met Geert Rosier was ik aanwezig op de zeer drukbezochte bijeenkomst in de ontvangstruimte van het verzorgingshuis, die georganiseerd was door het Comite 4-5 mei van de gemeente Rheden.
Daar schetste de historicus, dr. Hans Werkman, een indrukwekkend portret van de"verzetsdominee" Plantagie, die vanaf 1932 predikant te Dieren was. De predikant had een enorme werklust, was zeer geliefd bij jong en oud, opgewekt, bescheiden en moedig. Er zou eind jaren dertig en in periode van de Tweede Wereldoorlog geen gereformeerde kerkdienst voorbijgaan zonder dat Gerrit Plantagie zijn gemeente opriep zich niet neer te leggen bij de ideologie van het nationaal -socialisme. En hij voegde de daad bij het woord. Samen met de broers, Ben en Jut Reinders, werd hij vanaf 1942 de spil in het verzet tegen de bezetter in onze regio. Hij werd daarin gesteund door zijn echtgenote Truus die huis en hart voor verzetsmensen en joodse onderduikers openstelde.
Door verraad kwam er op 21 januari 1944 een einde aan het verzetswerk van ds. Plantagie. Op die dag werd hij door de Duitse Sicherheitsdienst (SD) uit zijn pastorie aan de Zutphensestraatweg opgehaald. Na omzwervingen langs verschillende gevangenissen en kampen belandde hij in november in Dachau in Polen, in blok 26, waar hij vier maanden later op 48 jarige leeftijd zou overlijden. Op de erebegraafplaats voor oorlogsslachtoffers in Loenen is hij in 1960 herbegraven.

 


Gedenksteen uit vm.Ger.kerk


 
 
 
 

 

Comments