Gerrit Plantagie-pad

VOORSTEL GEMEENT

_

De naam " GERRIT PLANTAGIEPAD toe te kennen aan het (verbindings) pad tussen Zutphensestraatweg en Vingerhoed te Dieren.

 

Wat gaan wij ervoor doen?

Waarom ds. Plantagie vernoemen?

Gerrit Plantagie was van 1933 tot aan zijn dood in 1945 predikant van de Gereformeerde kerk aan de Zutphensestraatweg in Dieren (Zuid). Hij was de eerste die in Dieren het werk voor onderduikers ging organiseren. Hij richtte de Onderduikershulp afd. Dieren op. Hij heeft zich in de oorlogsjaren als predikant in Dieren zeer moedig getoond door zich in woord en daad te verzetten tegen het nationaalsocialistische regime. Hij was ook actief door onderduikers in huis te nemen en door illegale krantjes te verspreiden. Hij heeft dat uiteindelijk met zijn leven moeten bekopen. Na ruim een jaar gevangenschap in verschillende gevangenissen en concentratiekampen stierf hij in maart 1945 in Dachau.

Gelet op het bovengenoemde zou het een mooi gebaar zijn van de gemeente Rheden en

van respect betuigen om ds. Plantagie te vernoemen.

De onthulling van het naambord zal op 5 mei 2015 plaatsvinden

 

 

Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het voorstel is afkomstig van een plaatselijk Comité met ondersteuning van Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, zodat verondersteld mag worden dat er voldoende draagvlak bestaat onder de inwoners van Dieren (Zuid).

Het voorstel wordt tevens ondersteunt door prof. J. Ridderbos. Hij is één van de auteurs van het boek “Van kansel tot barak”, hetgeen een ode is aan onbekende gevangen predikanten in de Tweede Wereldoorlog. Hierin is ook aan ds. Plantagie een passage gewijd. Naar zijn mening is ds. Plantagie een alleszins memorabel mens die het verdient om in de plaats waar hij gewoond heeft blijvend herdacht te worden.

Daarnaast is er een ondersteuning van mevrouw B. Siertsema van de Faculteit der Geesteswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam ten aanzien van het initiatief om ds. Plantagie te benoemen.

Comments