Thomassen herdenkt zijn oorlogsslachtoffers

Thomassen herdenkt zijn oorlogsslachtoffers


Thomassen herdenkt zijn oorlogsslachtoffers


Deze tekst staat te lezen op het lint aan het bloemstuk dat op 4 mei (2005) bij het herdenkingsmonument op de Waterberg in Arnhem is neergelegd, Op dit monument staan de namen vermeld van 19 mannen, die zonder vorm van proces op
4 mei 1943 op de Waterberg in Arnhem gefusilleerd zijn door de Duitse bezettingsmacht.
Onder deze mannen bevonden zich drie Thomassencollega's, te weten de heren Jan
Tjalkens, voorman-controleur (geboren 16 november 1901), Jochem Adam Versteeg,
metaalbewerker-slijper (geboren 11 juni 1906) en Bartus Pessink, bankwerker (geboren 8
maart 1905). Een klein gezelschap begaf zich op 4 mei om 18.00 uur naar dit monument: directeur Frans Bisselink van Thomassen Compression Systems en bestuurs- en redactieleden van Stichting "De Schakels". De heer Bisselink vertegenwoordigde tevens de directies van Thomassen Machining en Thomassen Turbine Systems, die verhinderd waren aanwezig te zijn maar het initiatief voor het leggen van het bloemstuk van harte ondersteunden. De heer Bisselink - namens drie genoemde firma's - en voorzitter Roei Wolting en secretaris Eddy Krabbenbos namens de Stichting De Schakels legden een bloemstuk neer ter gedachtenis aan deze slachtoffers.Aanwezig bij deze korte plechtigheid waren tevens de zoon en schoondochter, de 2 kleinzonen met hun partners, alsmede de 2 achterkleinzonen en achterkleindochter van één van de gefusillerden Adam Versteeg Sr.Allen hadden bloemen bij zich.

De achterkleinkinderen besteedden heel veel aandacht aan het monument en zochten een mooie plek voor hun bloemen. Met hun oma keken ze ook naar een klein monumentje terzijde, bestaande uit op elkaar gestapelde stenen, dat vermoedelijk door de vader van de
gefusilleerde Adam Versteeg Sr daar is opgericht en dient als aanduiding van de werkelijke 
plek van de fusillade.

Op de ochtend van de 4e mei bezoeken Adam Jr. en zijn vrouw altijd het graf op van hun vader en de jaarlijkse gang op de 4e mei naar het monument op de Waterberg ter nagedachtenis aan hun vader en grootvader is voor de drie generaties Versteeg een traditie
gewordenOp de middag van de 4e mei was er ook al een officiële herdenkingsbijeenkomst van de gemeente Arnhem bij het monument geweest en waren er ook bloemen gelegd.De Eduard van Beinumschool in Arnhem heeft het monument geadopteerd en de kinderen van deze school hadden tekeningen en bloemen bij het monument gelegd.Het was indrukwekkend stil te staan bij de gebeurtenissen uit het verleden. Frans Bisselink hield een korte toespraak. Voor hem had de gedenkplaat in de hal van het bedrijf, waarop de
namen van deze Thomassencollega's vermeld staan, een nog diepere betekenis gekregen
bij het naderen van deze herdenkingsbijeenkomst.

De families waren zeer ingenomen met de aandacht van Thomassen voor hun voorvader.

De heren Pessink en Tjalkens zijn op de Begraafplaats Heiderust in Rheden begraven en de heer Versteeg op Begraafplaats Moscowa in Arnhem.


 


 

Comments