het-verhaal-van-mijn-vader

Het verhaal van mijn vader
Op 22 januari 2016 is

CORNELIS CARTHARINUS ARRIS BEUMER
     
                   KEES BEUMER

 
                     op 84 jarige leeftijd plotseling overleden.


In 2010 legde hij namens het Comité 4 en 5 mei gem. Rheden
op 4 mei een krans bij het monument op het Rozenbos.

Op 16 april 2010 kreeg Kees het eerste exemplaar uitgereikt van het boekje dat uitkwam
ter gelegenheid van het vieren ,dat wij 65 jaar in vrijheid leven, getiteld.
HERINNERINGEN AAN DE BEVRIJDING VAN RHEDEN.
In dit boekje staat  ook
HET VERHAAL VAN DOKTER BEUMER.
"Herinneringen aan Rheden "40-" 45," geschreven door Kees.
'Het moet bekend blijven hoeveel moed sommige individuen toonden in de oorlog'


Lees het krantenartikel:
https://sites.google.com/site/bevrijdingvanrheden/herinneringen-van-beumer/interview-met-kees-beumerComments