ชาวนากับนกกระสา

 
 
               มีชายหนุมเจ้าของไร่ผ้หนึ่ง   ขยันออกทํางานในไร่แต่เช้าทุกวัน   ที่ไร่ของเขาจะมีนกกระเรียงฝูงหนึ่งบินไปบินมาคอยจิกกินพืชไร่ของเขาทุกวัน   ทําความเสียหายให้กับไร่ของเขาเป้นอย่างมาก    ชายหนุมจึงทําหุ่นไล่กาปักไว้กลางไร่เพื่อลอกให้นกกระเรียนเหล่านั้นกัว  แต่นกเหล่านันไม่กลัว  เขาจึงขึงตาข่ายไว้รอบๆ ไร่เพือดักจับนก
               เช้ารุ่งขึ้นชายหนุ่มจึงแวะไปดูตาข่ายที่ดักไว้  ปรากฏว่าในตาข่ายนั้น   นอกจากจะมีนกกระเรียนที่ติดตาข่ายเป็นจํานวนมากแล้ว ยังมีนกกระสาติดมาอีกตัวหนึ่งด้วย นกกระสาอ้อนวอนให้ชายหนุ่มสงสารและปล่อยมันป 
โดยอ้างว่าไม่เคยทำความเดือดร้อนให้เขาเลย ชายหนุ่มจึงพูดว่า
"ถึงแม้เจ้าจะอ้างว่าไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ข้าแต่เมื่อเจ้ารวมกลุ่มอยู่กับผู้กระทำผิด  ข้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าเจ้าไม่ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วย"
Comments