Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle

realizuje w latach 2009 - 2011

wielostronny projekt partnerski

 "Śladami pomników dziedzictwa kulturowego UNESCO"


                                                              w ramach projektu Comenius