Comenius Partnerství škol

Cíl projektu 


         

Vést žáky k vyhledávání a získávání informací o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

Upozornit žáky na negativní vliv nesprávné skladby jejich jídelníčku (nárůst obezity a nemocí, které s obezitou souvisejí a naopak nemocí, jejichž příčinou je porucha příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie).

Účast studentů na projektových schůzkách v partnerských zemích, kde se setkají se svými vrstevníky a nahlédnou do života studenta Evropské unie.

Poznat různé kultury a zvyklosti partnerských zemí a vyměnit si názory

Prohlubovat si jazykové dovednosti
                                                                                                                                                   

Web design © 2009 Mgr. Michaela Reifová