COMENIUS - INDIVIDUALNA MOBILNOST  /  COMENIUS - INDIVIDUAL MOBILITY
Akcija Individualna mobilnost učencev je namenjena učencem osnovnih/srednjih šol in jim omogoča, da preživijo od 3- do 10 mesecev na šoli gostiteljici in pri družini gostiteljici v tujini.

Cilj akcije je nuditi učencem pridobivanje učnih izkušenj v evropskem okviru, razvijati njihovo razumevanje za raznolikost evropskih kultur in jezikov ter jim pomagati pri pridobivanju kompetenc, ki so potrebne za njihov osebnostni razvoj. 
Poleg tega je cilj akcije vzpostaviti trajno sodelovanje med sodelujočimi šolami in jim omogočiti priznavanje učnih obveznosti učencev, opravljenih na partnerski šoli v tujini. 
The Comenius Individual Pupil mobility allows primary/secondary school pupils to spend between 3 and 10 months in a host school and a host family abroad. Pupil mobilities are organised between schools involved in the same Comenius partnership.

The aim of the action is to offer European learning experiences to pupils, to develop their understanding of the diversity of European cultures and languages, and to help them acquire competences necessary for their personal development. This action should also be a valuable international pedagogic experience for the teachers involved in the organisation and implementation of the mobility. Furthermore, the action aims to build up sustainable cooperation between the participating schools, to enable them to recognise the studies undertaken at the partner school abroad and to strengthen the European dimension in school education.