-ข่าวประชาสัมพันธ์
  • พิธีทำบุญครบรอบ 80ปี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี -พิธีทำบุญครบรอบ 80ปี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัดพิธ ...
    ส่ง 19 ก.พ. 2561 01:18 โดย แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จันทบุรี
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนวทางการประกอบอาชีพ
   สาขาคอมพิวเตอร์นั้นไม่ยากเป็นการเรียนแบบแบ่งครึ่งระหว่างภาคคอมพิวเตอร์   กับภาคธุรกิจซึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  และการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจ
ประวัติแผนก
    เป็นแผนกวิชาที่สังกัดคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ  ปวช. และสาขางานพัฒนา ปวส.                                                                                                                             Readmore

ติดต่อเรา
039-311198
www.technichan.ac.th


                                                                                                                 Readmore