Vlaggen1
Uitleg dipstart: Bij een dipstart mag men zich tot vlak voor de start boven de startlijn bevinden. Om reglementair
gestart te zijn moet men vlak voor de start volledig (met heel de boot, inclusief giek, roer, zeil, etc) aan de startzijde
zijn geweest. Als wedstrijdcomité voert men dan de “P”vlag op. Als men geen dipstart wil toestaan, moet het
wedstrijdcomité de “I”vlag hijsen in plaats van de “P”vlag. Vooral bij een smalle startlijn is de tweede optie te preferen.