Nieuws‎ > ‎

wedstrijdbepaling Wijk en Aalburg

Geplaatst 20 sep. 2017 10:45 door mct game   [ 20 sep. 2017 10:46 bijgewerkt ]
Wijkse Zeilvereniging Trident Opgericht in 1931

Wedstrijdbepalingen Trident weekend 2017

MEDEDELINGEN OVER DE WEDSTRIJD
Mede op verzoek van R.W.S. verzoeken wij U de regels van de vaart goed in acht te nemen.
Deelnemers aan de wedstrijd doen dit voor eigen risico. Het bestuur, noch het wedstrijdcomité
kan aansprakelijk gesteld worden voor letsel en schade, hoe dan ook ontstaan, door deelname aan de wedstrijd.

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020 en aan deze wedstrijdbepalingen.

 1. De wedstrijdbepalingen, gepubliceerd op de website van de Combi zuid, getiteld

  “Wedstrijdbepalingen Combi-Zuid 2016” zijn van toepassing op deze wedstrijd.

 2. Mededelingen aan inschrijvers zullen worden vermeld op het mededelingenbord dat geplaatst is nabij het

  clubgebouw.

 3. Het dragen van zwemvesten is verplicht, die zal nog worden aangegeven door het voorbereidingssein

  seinvlag “Y” dat wordt getoond op het startpaleis.

 4. Boten die nog niet in de wedstrijd zijn (de wedstrijd begint bij het 5-minutensein) moeten de startlijn en de

  onmiddellijke nabijheid daarvan vrijlaten.

 5. Starten. De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 25 en 26 van de Racing Rules of Sailing van de

  ISAF, waarbij de klassen starten met tussenpozen van 5 minuten. - 5 minuten voor de start: tonen klassesein + 1 geluidssein
  - 4 minuten voor de start: tonen P-vlag + 1 geluidssein
  - 1 minuut voor de start: wegnemen P-vlag + 1 geluidssein

  - Start: wegnemen klassesein +1 geluidssein, tonen klassesein volgende klasse.

 6. Start en Finishlijn zullen bestaan uit een gele boei en een Nederlandse vlag op startboot of startpaleis. Na

  reglementair te zijn gestart is het enkel toegestaan om de start/ nishlijn te passeren om de wedstrijd te

  beëindigen.

 7. Als de “I”-vlag bij het voorbereidingssein wordt gehesen en gestreken 1-minuut voor de start, dan is de

  buitenomregel van toepassing.

 8. Individuele terugroep. Te vroeg gestarte jachten worden gewaarschuwd door één hoornstoot en het tonen

  van vlag “X”. Seinvlag “X” wordt gestreken, zodra alle boten reglementair zijn gestart of wanneer 3 minuten zijn

  verstreken.

 9. Algemene terugroep. Een algemene terugroep wordt kenbaar gemaakt door het tonen van de

  “eerste vervangingswimpel” en twee geluidsseinen. Één minuut na het strijken van de

  “eerste vervangingswimpel” en een hoornstoot wordt een nieuw voorbereidingssein gegeven.

 10. Inkorten. Indien de baan ingekort wordt, wordt dit kenbaar gemaakt door de “S”-vlag op het startpaleis.

  “S” boven een rode wimpel betekent: Finish, komende vanuit zuidelijke richting. “S” boven een groene wimpel betekent: Finish komende vanuit noordelijke richting. U dient zelf rekening te houden met schepen die al een ronde voorliggen, men dient in elk geval dezelfde baan te zeilen als zij.

 11. Uitstel. Indien de wedstrijd uitgesteld is, wordt de onderscheidingswimpel 1 minuut voor het waarschuwings sein met een geluidssein weggehaald.

 12. Tijdslimiet. Boten die er niet in slagen te nishen binnen 20 minuten na de nish van de eerste boot zijn klasse worden als “niet ge nisht” beschouwd. Dit wijzigt regel 35.

 13. Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij het startpaleis en daar ingeleverd worden binnen 30 minuten na de nish van de laatste boot in de wedstrijd die dag.

 14. De kosten voor het behandelen van een protest bedragen €5,= per protest en dient contant te worden voldaan, gelijktijdig met het indienen van het protestformulier.

 15. In de gemengde klassen zullen de handicaps in principe volgens de SW-cijfers worden bepaald. Bij schepen waarvoor geen SW- cijfer voorhanden is, zal de wedstrijdcommissie een passend handicap-cijfer bepalen. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor bij twijfel aan e juistheid van deze cijfers hierop correcties aan te brengen.

Comments