Fall 2018 Economics GR8712 COLLOQUIUM IN MICROECONOMICS

The schedule below may be subject to changes.

9/11 - Divya Singh

9/18 - Michael Poyker

9/25 - Danyan Zha (JMP)

10/2 - Tim Foreman

10/9 - Jan Sonntag / Zhihan Cui

10/16 - Qing Zhang (JMP)

10/23 - Dong Woo Hahm

10/30 - Sang Hoon Kong

11/6  - no meeting (Election Day)

11/13 - Lan Nguyen

11/20 - Janet Lu

11/27 - Alex Theloudis

12/4 - Paul Koh/Yue Yu

12/11 - Vinayak Iyer