Cum?

Colourful English by Cătălina Cocan folosește metode inovative si materiale recente (de la edituri din Anglia).

Corespondența orientativă a grupelor Colourful English cu Scala Comună Europeană (CEFR):

White - pre-Starters - 6-7 ani

Yellow - pre-Starters - 7-8 ani

Red - CEFR pre-A1 (YLE Starters) - 8-9 ani

Blue - CEFR A1 (YLE Movers - 9-10 ani

Green - CEFR A2 (YLE Flyers) - 10-11 ani

Purple - KET/PET (CEFR A2/B1)- 12-13 ani

Gold - KET/PET (CEFR A2/B1)- 13-14 ani

NB Grupul de performanta Gold se adreseaza elevilor care au suficiente cunostinte/abilitati de lucru pentru a putea lucra la nivelul examinărilor KET/PET, deși nu au atins încă vârsta-standard. Pentru admitere în grupa Gold, elevii vor trebui sa faca dovada competenței scrise si orale (Reading, Writing, Listening, Speaking) la nivelul CEFR A2. 

Grupele White și Yellow, respectiv Purple și Gold se pot comasa, în condițiile în care nu se depășește numărul total maxim de 7 elevi (în grupa comasată).