Hortus Vocalis - concerten

Fryske Mattéuspassy

Geplaatst 15 jan. 2018 08:28 door Collegium Vocale Fryslan   [ 4 feb. 2018 07:50 bijgewerkt ]

De Fryske Mattéus, in oare passy
            Muziek J.S. Bach – tekst Eppie Dam

Sko om de stien, bûch no yn triennen.
De Himel skynt, en wij ûntdien: iensum mei-noar, mei-inaor ien!
In 2009 werd voor het eerst De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd in de ‘wertaling’ van Eppie Dam: De Matteuspassy.
Het deed toen nogal wat stof opwaaien; er waren hartstochtelijke voorstanders en felle tegenstanders. 
Herhaaldelijk kwam het verzoek binnen om deze Friese versie weer uit te voeren. Bestuur en artistiek leider van Collegium Vocale Fryslân (CVF) meenden in LF2018 een prachtige gelegenheid te zien om juist nu dit werk weer uit te voeren. 
Het ensemble Hortus Vocalis, het kernkoor van Collegium Vocale Fryslân is voor deze gelegenheid verdubbeld tot een bezetting van 44 koorzangers. 

Passend bij de thematiek van LF2018 werd ook de internationale component gevonden door twee concerten in Duitsland te organiseren en wel in Stücklingen (gemeente Saterland) en in Leer. In deze omgeving wordt door een minderheid nog een taalvariant van het Fries gesproken, het zogenaamde Saterfries of Seeltersk.Leeuwarden Fryslân 2018

INTERREG Deutschland Nederland

VSBfonds


Bij Collegium Vocale Fryslân staat educatie hoog in het vaandel en daarom is er naast de concerten ook een informatie/cursus/lezing genaamd: “Mear oer de Matteus”. Dit vindt plaats op zondag 4 maart 15.30 uur in de foyer van het Posthuistheater in Heerenveen

Uitvoerenden:
Barokorkest Florilegium Musicum
kamerkoor Hortus Vocalis
St Vitus Jeugdkoor
Maarten Romkes - evangelist
Ben Brunt - Christuspartij
Tetsje van der Kooi – sopraan
Netty Otter – alt
Jeroen Helder - tenor
Roele Kok – bas
Gerben van der Veen - dirigent

Zondag 11 maart 14.30 uur
RK kerk Heerenveen
Kaarten à  € 32, via www.posthuistheater.nl
aan de zaal € 36,
Kaarten Mear oer de Matteus” à € 10,-
alle prijzen inclusief pauzedrankje

1-1 of 1