kernkoor Hortus Vocalis

Het vocaal ensemble is de jongste loot aan de stam van CVF en fungeert als een visitekaartje. Het wil zich onderscheiden door bijzondere programmering, waarbij het repertoire zich uitstrekt van de middeleeuwen tot heden met een voorkeur voor het heden. Vooral de combinatie oude muziek met muziek uit deze tijd is voor het ensemble erg aantrekkelijk. In de programmering wordt gestreefd naar concerten met een extra dimensie: bijzondere locatie, bijzondere begeleiding, toegevoegde elementen zoals dans, poëzie en of beeldende kunst. Het ensemble heeft een vaste bezetting van 18 zangers en werkt projectmatig.Concerten Hortus Vocalis