Concerten‎ > ‎

Requiem Mozart

Op zondag 25 november 2018 wordt in de Sint Piterkerk het Requiem van Mozart uitgevoerd. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in veel kerken stilgestaan bij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. De indringende klanken, melodieën en woorden van het Requiem van Mozart “spreken” van de vertwijfeling en het verdriet, maar zeker ook van de troost en hoop. 
Mozart schreef dit wereldwijd bekende requiem in de laatste dagen van zijn leven. Op 5 december 1791 stierf hij, slechts 35 jaar oud. Zijn requiem was weliswaar niet voltooid, maar hij had voldoende schetsen en aantekeningen nagelaten zodat zijn oud-leerling, vriend en collega Franz Süsszmayer het werk alsnog kon voltooien. 

Voorafgaand aan het Requiem van Mozart wordt het Laudate Dominum van Mozart uitgevoerd door het koor Hortus Vocalis, Carl Visser (orgel) en Sidonie Otto (sopraan). Gevolgd door een a capella uitvoering van het Ave Verum Corpus van Mozart. 

Aan deze uitvoering werken de volgende gerenommeerde solisten mee:
- Gudrun Sidonie Otto (sopraan)
- Eske Tibben (alt)
- Maarten Romkes (tenor)
- Bas van de Wetering (bas) 
Zowel het koor - Hortus Vocalis uit Heerenveen - als de solisten worden begeleid door Carl Visser op orgel. Het geheel staat onder de muzikale leiding van Gerben van der Veen. 

Een indrukwekkende uitvoering waarin iedereen troost en droefheid, eenzaamheid en verbondenheid mag ervaren. U bent van harte welkom.

Sint Piter te Grou - Aanvang 16.00 uur – Entree € 13,00
Reserveren kan via sintpiterconcerten@gmail.com