Magnificent Voices

Noordelijk Koorfestival


In de week van 6 t/m 14 oktober 2018 organiseert de Stichting Noordelijk Koorfestival een hele week, waarin rondom in Fryslân elke dag koormuziek zal klinken vanuit de Anglicaanse liturgische traditie. Een vijftal koren verzorgt in die week elke avond een Choral Evensong – een gezongen avondgebed – en op vrijdagavond ook een avondvullend concert. Een prachtige gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de Engelse koorcultuur! 
Katherine Dienes-Williams, Master of Music van Guildford Cathedral, komt speciaal voor deze gelegenheid naar Fryslân om de deelnemende koren de fijne kneepjes van het vak bij te brengen. Bovendien schrijft componiste Geke Bruining-Visser op uitnodiging van de Stichting Noordelijk Koorfestval speciaal voor deze week een nieuw Jubilate.

Inlichtingen:
 Stichting Noordelijk Koorfestival  Gerben van der Veen
 www.noordelijkkoorfestival.nl  info@gerbenvanderveen.nl

 

Collegium Vocale Fryslân
 Sint Vitus Jeugdkoor
 
Cantores Titus Brandsma

Con Amore Musica
 


Ichthuscantorij
Schola Liturgica


Het programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 6 oktober, De Haven Harlingen
Workshop voor zangers van de deelnemende koren met aansluitend Evensong.
17.00 uur:  Choral Evensong door alle koren samen o.l.v. Katherine Dienes
   Organist: Mattijs de Vreugd

Zondag 7 oktober, RK kerk Heerenveen
19.00 uur:  Choral Evensong door alle koren samen o.l.v. Katherine Dienes
   Organist: Mattijs de Vreugd

Maandag 8 oktober, RK kerk Heeg
19.00 uur:  Choral Evensong door het mannenensemble van Collegium
 Vocale 
Fryslân o.l.v. Gerben van der Veen.

Dinsdag 9 oktober, Bonifatiuskerk Leeuwarden
19.00 uur:  Choral Evensong door het St. Vitus Jeugdkoor en
 Cantores Titus Brandsma o.l.v. Hendrikje van den Berg
   Organist: Siegfried Derks

Woensdag 10 oktober, Grote Kerk Drachten
19.00 uur:  Choral Evensong door het mannenensemble van Collegium Vocale
 Fryslân o.l.v. Gerben van der Veen.
   Organist: Jochem Schuurman

Donderdag 11 oktober, Martinikerk Bolsward
19.00 uur:  Choral Evensong door Con Amore Musica o.l.v. Gerben van der Veen
   Organist: Jochem Schuurman

Vrijdag 12 oktober, Koepeltheater Leeuwarden
20.00 uur:  Gezamenlijk concert door alle deelnemende koren
   Organist: Mattijs de Vreugd

Zaterdag 13 oktober, De Haven Harlingen
19.00 uur:  Choral Evensong door de Ichthuscantorij o.l.v. Sjouke Bruining
   Organist: Mattijs de Vreugd

Zondag 14 oktober, Bonifatiuskerk Leeuwarden
11.00 uur:  Eucharistieviering met Engelse Mis, door de gezamenlijke koren
 o.l.v. Gerben van der Veen.
   Organist: Jochem Schuurman

Zondag 14 oktober, Grote Kerk, Leeuwarden
19.00 uur:  Choral Evensong door Schola Liturgica o.l.v. Geke Bruining-Visser
   Organist: Theo Jellema

Alle Evensongs zijn gratis toegankelijk. Voor het concert zal toegang worden geheven.

De Choral Evensong
Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie, maar wordt tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast. 
Bij een Evensong is een koor betrokken dat zowel a capella als met orgelbegeleiding zingt. De kerkgangers hebben soms een participerende rol wanneer zij enkele liederen meezingen. 
De Choral Evensong ontstond bijna 500 jaar geleden toen de Engelse koning Henry VIII in 1534 de Anglicaanse kerk stichtte na een hoogoplopend conflict met de paus in Rome. Er werd een nieuwe liturgie ontwikkeld met een nadruk op de landstaal (Engels) i.p.v. het Latijn. Hierbij werden onder meer delen uit de afgezworen katholieke vespers en completen samengevoegd tot een nieuwe dienst: de Choral Evensong. In de loop der eeuwen is er ontzettend veel muziek voor deze Engelse koortraditie geschreven. Hierdoor klinkt de vaste orde van dienst elke keer weer totaal anders; van gregoriaans tot hypermodern. De muziek in de Choral Evensong klinkt soms a capella, soms met orgelbegeleiding. In veel Anglicaanse kathedralen en abbeys wordt de Choral Evensong nog steeds dagelijks gezongen.


 Sint Anthony Gasthuis
 


Provinsje Fryslân
 


old Burger Weeshuis
 Prins Bernhard Cultuurfonds