Overzicht Goede Doelen

Deze goede doelen zijn in 2015 deelnemer.

 
KWF Kankerbestrijding zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.
 
De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patntenzorg. Ongeveer 50% van het geld gaat naar onderzoek.

  
Het Longfonds zet zich in voor ruim een miljoen mensen met een (zeldzame) chronische longziekte, astma of COPD want longen zijn van levensbelang.
 
 
De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten. Het werk van de Nierstichting draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van nierpatiënten.

  
Alzheimer Nederland
geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een betere toekomst zonder dementie.

 
 
Het Prinses Beatrix Spierfonds bestrijdt spierziekten en bewegingsstoornissen door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de kwaliteit van leven van de patiënten en hun familie te verbeteren.
 
 
De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.
 
 
Het Nationaal Epilepsie Fonds werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. Ze doet dat door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, geven van voorlichting, verstrekken van hulpverlening en organiseren van aangepaste vakantiereizen.    
 


Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. En aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen ze via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.