Nieuws‎ > ‎

2017-03 Collecte 2017

Geplaatst 24 mrt. 2017 09:08 door Werkgroep Collecte Maashees   [ 24 mrt. 2017 09:12 bijgewerkt ]

Maashees, april 2017

Beste dorpsgenoten,


Sinds 2012 collecteren enkele landelijke goede doelen in Maashees met één gezamenlijke collecte. Deze collecte was de eerste twee jaren een groot succes, het derde jaar waren de opbrengsten helaas wat minder maar vorig jaar was het wederom een zeer groot succes. De deelnemende goede doelen ontvangen vanuit Maashees dus al jaren een hele mooie bijdrage waardoor ze hun goede werk kunnen blijven doen. Dit jaar voor de zesde keer, de goede doelen zijn dezelfde als in 2016.


De voordelen van een gezamenlijke collecte zijn voor u nog steeds dezelfde, de werkwijze is ook gelijk aan de vorige jaren. U beslist eerst aan welke goede doelen u een gift wilt geven. Dat kan er één zijn maar misschien draagt u meerdere goede doelen een warm hart toe. Als u weet aan welk goed doel of goede doelen u wilt geven, vult u op de lijst het bedrag van de gift in bij die organisatie(s). Als u heeft ingevuld wat u wilt geven, telt u de bedragen op. Het totaal vult u in en neemt u over op de machtiging onderaan de lijst. Maar als u liever contant geld wilt geven, dan kan dat natuurlijk ook.


Uw gift wordt binnen enkele weken van uw rekening afgeschreven ten gunste van de Stichting Promotie Maashees. Zodra alle giften zijn verwerkt wordt het totaalbedrag van alle giften (minus onkosten) overgemaakt naar de deelnemende goede doelen. Uiteraard houden we rekening met uw keuze . De opbrengst wordt bekend gemaakt via het Maasankertje en tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Maashees in 2017.


Belangrijk om te weten:

  • De machtiging moet helemaal worden ingevuld, dus naam én adres maar ook uw eigen rekeningnummer en natuurlijk het bedrag (LET OP: uw rekeningnummer invullen als IBAN-nummer!!).

  • Als de bedragen niet helemaal kloppen, dan gaan we uit van het totaalbedrag dat op de machtiging staat.

  • Als u geen verdeling aangeeft of als deze onduidelijk is, dan verdelen wij het gelijk over alle goede doelen.

  • De machtiging is eenmalig en kan niet worden ingetrokken!

  • Als u contant geld geeft, vul ook dan de verdeling in. De machtiging hoeft u dan natuurlijk niet in te vullen.


Het ingevulde formulier wordt op  woensdag 19 april en donderdag 20 april weer bij u opgehaald. Om kosten te besparen, vragen wij u hiervoor dezelfde envelop te gebruiken. Bent u niet thuis als de collectant langs komt, dan kunt u de retourenvelop nog tot en met vrijdag 28 april kwijt bij ’t Höfke (WOZOCO) op de Mgr. Geurtsstraat. De juiste brievenbus is herkenbaar aan ons logo. Deze brievenbus halen we elke avond leeg.


Heeft u vragen? Stel ze aan de collectant als deze straks de formulieren komt ophalen, of aan de contactpersoon als ze over één van de goede doelen gaan, of aan de werkgroep via de email.


Meer informatie vindt u op de website van de werkgroep:    WWW.COLLECTEMAASHEES.NL


Wij hopen dat u ook aan de gezamenlijke collecte van 2017 weer van harte geeft.


Silvia de Rooi (KWF Kankerbestrijding)

Nelly Boom (Hartstichting en Longfonds)

Miranda Oud (Nierstichting en organisatie)

Annemie Verstralen (Epilepsiefonds)

         Ine Geurts (Alzheimerstichting)

Jo van Boldrik (Prinses Beatrixfonds)

Thea Verberk (Brandwondenstichting)

Veronique van den Berk (Diabetes Fonds)

            Rosalie Euwens (organisatie).UW GIFT

KWF Kankerbestrijding zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.

INFO: www.kwfkankerbestrijding.nl

€ _____,___

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. Ongeveer 50% van het geld gaat naar onderzoek.

INFO: www.hartstichting.nl

€ _____,___

Het Longfonds zet zich in voor ruim een miljoen mensen met een (zeldzame) chronische longziekte, astma of COPD want longen zijn van levensbelang.

INFO: www.longfonds.nl

€ _____,___

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten. Het werk van de Nierstichting draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van nierpatiënten.

INFO: www.nierstichting.nl

€ _____,___

Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een betere toekomst zonder dementie.

INFO: www.alzheimer-nederland.nl

€ _____,___

Het Prinses Beatrix Fonds bestrijdt spierziekten en bewegingsstoornissen door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de kwaliteit van leven van de patiënten en hun familie te verbeteren.

INFO: www.prinsesbeatrixfonds.nl

€ _____,___

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.

INFO: www.brandwonden.nl

€ _____,___

Het Nationaal Epilepsie Fonds werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. Ze doet dat onder meer door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek en het geven van voorlichting.

INFO: www.epilepsiefonds.nl

€ _____,___

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. En aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen ze via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

INFO: www.diabetesfonds.nl

€ _____,___


TOTAAL VAN ALLE BEDRAGEN - NEEM DIT BEDRAG OVER OP DE MACHTING


€ _____,___

EENMALIGE MACHTIGING VOOR DE GOEDE DOELEN COLLECTE MAASHEES 2017


Ondergetekende geeft hierbij een eenmalige machtiging aan STICHTING PROMOTIE MAASHEES om van zijn/haar ondergenoemde (giro)rekening een bedrag van   €                 ,        te incasseren.


DEZE MACHTIGING KUNT U NIET HERROEPEN!


Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven beschreven.


UW IBAN REKENINGNUMMER


N

LNaam en voorletters:

____________________________________________


Straat + huisnummer:


___________________________________________


te Maashees


Datum:


____ maart 2017Wilt u op de hoogte blijven van de collecte?

Vul dan hier uw emailadres in →


HANDTEKENING


___________________________________

LET OP: DIT FORMULIER NIET KNIPPEN


________________________ @ ____________
Comments