Veel gestelde vragen


ALGEMENE OPZET
De algemene opzet is dat u uw gift voor de deelnemende goede doelen maar één keer hoeft te regelen. U kunt een gift doen met contant geld maar ook met een eenmalige machtiging. Alle giften worden verzameld op één bankrekening, die van de Stichting Promotie Maashees. Als alle giften zijn verzameld en de precieze opbrengsten zijn uitgerekend, worden de giften doorgeboekt naar de bankrekeningen van de deelnemende goede doelen.
Welke goede doelen doen mee?
Zie ook de pagina Overzicht Goede Doelen
Sinds 2012 doen mee:
 • KWF Kankerbestrijding
 • Hartstichting
 • Longfonds (was vroeger het Astmafonds)
 • Nierstichting
 • Alzheimerstichting Nederland
 • Prinses Beatrix Spierfonds
 • Nederlandse Brandwonden Stichting
Sinds 2013 doet mee:
 • Nationaal Epilepsie Fonds

Sinds 2015 doet mee:

 • Diabetes Fonds
Hoe werkt een machtiging?Als u een machtiging invult voor de Goede Doelen Collecte, dan wordt deze geïncasseerd via de bankrekening van de Stichting Promotie Maashees. Deze stichting is verbonden met de Dorpsraad en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze stichting beschikt over een zogenaamde ANBI-verklaring van de Belastingdienst. Wat dit betekent leest u verderop. Het incasseren gebeurt ongeveer 4 weken nadat het formulier met de machtiging bij u thuis is opgehaald. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de machtiging goed is ingevuld.

Wat is het voordeel van de machtiging?Het voordeel van een machtiging is dat u géén geld in huis hoeft te hebben als de collectanten langskomen. U kunt bovendien elk bedrag geven dat u het beste uitkomt. Vanwege de ANBI-verklaring kunt u uw gift misschien aftrekken, dat kan niet met contant geld. Een ander voordeel is dat de collectant niet met contant geld over straat hoeft.

Wat staat er op uw bankafschrift?
Op uw bankafschrift staat dat het door u aangegeven bedrag is afgeschreven ten gunste van de Stichting Promotie Maashees. Bij mededelingen komt te staan "Goede Doelen Collecte Maashees" met het betreffende jaar. Deze bankafschrijving is voor u het bewijs voor de Belastingdienst.

Hoe gaat het met contant geld?
Als u liever contant geld geeft, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Op de dag van ophalen van de formulieren, wordt al het contant geld gelijk geteld. De volgende dag wordt het bij de bank gestort op de rekening van de Stichting Promotie Maashees.

Verschillende bedragen per goed doel?Als u verschillende bedragen wilt geven voor verschillende goede doelen, dan kunt u dit aangeven op het formulier. Uiteraard houden wij daar rekening mee want ook wij willen dat uw gift daar terecht komt waar u dat wilt. Wij tellen dus niet alleen de bedragen op, maar registreren van elke gift precies voor welk doel die gift bedoeld is.

Wat gebeurt er als ik op de ophaaldag niet tuis ben?
Als u niet thuis bent, is dat geen probleem. U kunt het ingevulde formulier dan nog kwijt in de brievenbus van de WoZoCO 't Höfke. Het adres is Mgr. Geurtsstraat 29-G. Bij deze brievenbus hangt een aanduiding. Deze brievenbus wordt iedere avond geleegd. Inleveren kan tot één week ná de tweede dag waarop de formulieren worden opgehaald. In de zogenaamde rondbrengbrief staat de datum vermeld. Wilt u liever uw envelop niet in die brievenbus doen, dan kunt u deze ook afgeven bij iemand van de Werkgroep. U kent er vast wel één van. Als ook dat niet lukt, stuur dan een mailtje naar de werkgroep. Wij maken dan een afspraak met u.

Als ik het formulier kwijt ben?
Als u het formulier kwijt bent is dat geen probleem. Op de startpagina van deze website ziet u een link waar u de rondbrengbrief mét het invulformulier kunt downloaden. Als u deze afdrukt, kunt u deze alsnog inleveren.

Welke kosten worden er gemaakt?Voordat de giften worden doorgeboekt naar de goede doelen, worden de gemaakte kosten er van afgetrokken. Het gaat dan om de kosten voor de enveloppen, een kopje koffie voor de collectanten en kosten die bij de bank gemaakt worden voor de incasso's. De afgelopen jaren ging het om de volgende percentages:
2012: 4,58%
2013: 3.65%
2014: 2,65%
2015: 2,39%
2016: 3,91%

Zijn er ook sponsors?Ja. De brief met het formulier dat u in de bus krijgt, wordt gesponsord door het Maasankertje. De Stichting Promotie Maashees betaalt de basiskosten van de bankrekening. Door deze sponsoring hebben we ongeveer €100 aan extra opbrengsten.

 Is mijn gift aftrekbaar?
Afhankelijk van uw situatie. kan uw gift aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Meer informatie: www.belastingdienst.nl/giften

 Wat betekent "ANBI"?
ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling moet van de Belastingdienst een ANBI-verklaring hebben wil uw gift aftrekbaar kunnen zijn. De Stichting Promotie Maashees heeft deze verklaring. Deelnemende Goede Doelen moeten van zich zelf ook een ANBI-verkllaring hebben.

Algemene informatie: www.belastingdienst.nl/anbi of www.anbi.nl
ANBI Zoeken: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

 Wat betekent "CBF"?
CBF staat voor Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF geeft informatie over goede doelen en bevordert een verantwoorde fondsenwerving en besteding. Het CBF geeft een Verklaring van geen bezwaar, een Certificaat of een Keurmerk. De "Werkgroep Goede Doelen Maashees" collecteert alléén voor goede doelen met een CBF-Keurmerk.

Meer informatie: www.cbf.nl

Komt er geen andere collecte meer aan de deur?De deelnemende Goede Doelen komen maar één keer per jaar bij u langs. In hun eigen landelijke collecteweek zal er voor deze goede doelen dus geen collectant op uw stoep staan. Andere goede doelen die niet aan deze gezamenlijke collecte meedoen, kunnen nog wel bij u aanbellen.

Heeft de werkgroep een vergunning van de gemeente?Een collectevergunning of meldingsplicht is in de meeste gemeenten geregeld via de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Sinds 16 mei 2012 is in de gemeente Boxmeer de meldingsplicht hiervoor vervallen.

Meer informatie: www.boxmeer.nl

Aan welke voorwaarden moeten Goede Doelen voldoen?Om aan de Goede Doelen Collecte Maashees mee te kunnen voldoen, moet het:
 • beschikken over een CBF-keurmerk én een ANBI-verklaring
 • een contactpersoon hebben die in Maashees woont
 • minimaal twee Maashese collectanten meenemen bij de eerste keer
 • zich op tijd aanmelden: uiterlijk 1 januari voorafgaande aan de collecte
Staat uw vraag er niet bij?Als uw vraag hier niet bij staat, aarzel dan niet deze te stellen via het e-mailadres van de werkgroep:

collectemaashees@gmail.com

Kan ik ook automatisch op de hoogte worden gehouden?
 Ja dat kan. U kunt zich via ons mailadres opgeven voor de nieuwsbrief van de collecte. U krijgt dan (vaak als eerste) alle informatie rechtstreeks in uw mailbox.