TINTÍN AL RAVAL

 Descripció de l’activitat presentada


Al llarg del curs 2012-2013 els nens de 5è A i B han estat treballant el còmic per tal d’endinsar-se dins la Comunicació

Audiovisual i descobrir, que aquesta, és un llenguatge complert i, com a tal, té els seus propis codis i normes de

funcionament.


En un primer moment s’ha plantejat a l’alumnat conèixer el llenguatge del còmic a través d’una webquest (“Dins d’un còmic” 
http://anna.ravalnet.org/webquest/comic/index.htm ),

d’aquesta manera els nois i noies han descobert els diferents plans que s’utilitzen en les vinyetes, les bafarades, les onomatopeies... i alhora s’han motivat per llegir còmics.


Un cop finalitzat aquest primer treball hem decidit (alumnes i mestres) fer un vídeo relacionat amb el món del còmic, i és així

com, tot ajuntant els dos grups de 5è (51 nens i nenes), els alumnes han volgut que la història partís d’una situació en que el

Tintín sortís del còmic perseguint al Milú, i així poder ensenyar com és el nostre barri: El Raval.Objectius


 • Descobrir que els missatges audiovisuals són representacions de la realitat i no pas la realitat en si mateixa.

 • Descobrir quin és el procés de producció audiovisual i quins elements hi intervenen.

 • Conèixer els codis i les estructures narratives del llenguatge audiovisual.

 • Millorar la redacció en el moment de fer el guió i els diàlegs dels personatges.

 • Expressar-se oralment amb correcció.

 • Seqüenciar amb coherència les diferents escenes fent que la direcció dels personatges concordi entre escena i escena.

 • Conèixer les característiques generals de les diferents classes o categories de mitjans: còmic i vídeo.


  Competències bàsiques treballades i àrees curriculars incloses.  COMUNICATIVES

  Comunicativa, lingüística i audiovisual

  • Comprensió, interpretació i valoració del gènere textual del còmic.

  • Aplicació d’estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi i compartir-lo amb els company.

  • Planificació i redacció de diferents seqüències en el conjunt d’una història.

  • Utilització de la tecnologia audiovisual com a mitjà d’expressió en les àrees d’aprenentatge.


  Artística i cultural

  • Transformació de tot l'après creant una producció pròpia amb un bon contingut i gust estètic.

  • Actuar en situacions de dramatització.

  METODOLÒGIQUES

  Tractament de la informació i competència digital

  • Comunicació audiovisual i domini de programes informàtics per tal de dur a terme diverses activitats:

  * Processador de textos.

  * Eines d'imatge i dibuix com el Gimp.

  * Eines d'edició de vídeo com l'studio i el Movie Maker per a crear un vídeo.

  * Recerca d'informació a partir dels recursos penjats en el moodle de l'escola.


  Matemàtica

  • Orientació espacial.

   Mesures: el temps (segons i minuts)


  Aprendre a aprendre

  • Autonomia per treballar , buscar informació i adquirir nous continguts.

  • Treball col·laboratiu.

  • Transformació de la informació en productes concrets (vídeo).

  PERSONALS

  Autonomia i iniciativa personal

  • Compromís vers la feina plantejada i vers la feina de grup.

  CONVIURE I HABITAR EL MÓN

  Coneixement i interacció en el món físic

  • El barri

  • localització en el mapa del barri


Comments