Servizo de Comedor


INFORMACIÓN PARA USUARIOS DO COMEDOR ESCOLAR
Pódese consultar a iinformación do servizo de comedor na seguinte páxina:

Comedor Escolar Colexio MontesolComments