Organización

  • Equipo Directivo:
Director:                                                             D. Jesús González Lamas.
Xefe de Estudos:                                                 Dª. Sonia Pereira Vidal.
Departamento de Orientación:                            Dª Paula Teijeira Olleros.
Coordinadora de Educación Infantil:                   Dª Susana Vidal Buján.
Coordinadora 1º Ciclo de Educación Primaria:    Dª Pilar Pereira Vidal.
Coordinadora 2º Ciclo de Educación Primaria:    Dª Isabel Prado Costas.
Coordinador 3º Ciclo de Educación Primaria:      D. José Enrique Marra Rodríguez.
Coordinador 1º Ciclo ESO:                                  Dª. Mª Xosé Rodríguez Lois.
Coordinadora 2º Ciclo ESO:                                 Dª Mª del Carmen Domingo González.
  • Consello Escolar:
Director:                                   D. Jesús González Lamas.

Representación Titular:             D  Jose Enrique Marra Rodríguez.
                                                 Dª María Xosé Rodríguez Lois.
                                                 Dª Mª del Carmen Domingo González.

Representación de Pais:          
                                                
                                               
                                              

Representación de Mestres:      Dª Sonia Toyos Pérez.
                                                 Dª Sonia Pereira Vidal.
                                                 Dª Pilar Pereira Vidal.

Representación de Alumnos:   
                                                

Representación P.A.S.:              Dª Mª Carmen Balado Porral.

Secretaria:                                Dª Rosa Santasmarinas Lago

  • Asociación de Nais e Pais:
           
 

  • Equipo de Normalización Lingüística:
Coordinadora: Dª Delia Pájaro Nogueira

Representación de mestres:    Dª Elena Vila Lago.
                                               Dª Mª del Carmen Hermo Crujeiras.
                                               Dª Elena Torreiro Villot.
                                               D. Juan Manuel Cabano Vázquez.

Representación de alumnos:   D Axel Pérez García.
                                               Dª Patricia Iglesias González.

  • Departamentos e Seminarios didácticos:
Departamento de Filoloxías:    Dª Mª Carmen Domingo González.
Departamento de Ciencias:      Dª Sonia Pereira Vidal.
Departamento de CC Sociais:   Dª Alba Alonso Pájaro.
Departamento de orientación:  Dª Paula Teijeira Olleros.

  • Servizos Administrativos:
Administración:      Dª Patricia Ocampo Domínguez.
Informática:            D. Ramiro Ramos Pedrosa.
Secretaría:               Dª Rosa Santasmarinas Lago.
Conserxería:           D. Manuel Villar Anido.
Vixilancia:              D. Juan Ramón Gulín Costas.
Limpadora:             Dª Mª Carmen Balado Porral.

  • Limpeza:
                                D Manuel Falque comesaña.
                                Dª Amelia Arizaga comesaña.
                                Dª Mª Ángeles Martínez Novo.
                                Dª Asunción Couso Montoto.
   

  • Comedor Escolar:
Cociñeira:                Dª Ángeles Sánchez Sánchez.
Axudanta:                Dª Mª Celia Bartol Chousal.
Supervisión:             Dª Teresa Vázquez Hernández.
                                Dª Dolores Blanco Alonso.

  • Natación Escolar:
                                Dª Beatriz Rodríguez Vázquez.
                                Dª Andrea Mata comesaña.
                                Dª Rosa Ana Rodríguez López.
                                Dª Elena Torreiro Villot.

Comments