Novas Tecnoloxías

AGORA TAMÉN EN TWITTER

www.twitter.com/colexiomontesol

O curso 2010-2011 o Colexio Montesol participará no plan ABALAR da Consellería de Educación, polo que o alumnado de 1º de E.s:O. disporá de ordenadores ultraportátiles, unha pizarra dixital e un proxector.
DISPOÑEMOS TAMÉN DUNHA AULA DE INFORMÁTICA CON 20 ORDENADORES.
A BIBLIOTECA ESTÁ DOTADA CUN ORDENADOR, UNHA PIZARRA DIXITAL E UN PROXECTOR.
A AULA DE INGLÉS TEN UNHA PIZARRA DIXITAL.
O Colexio Montesol pon a disposición das familias e do alumnado os seguintes recursos:
Blog de orientación            http://orientacionmontesol.blogspot.com
Blog de Rede Solidaria        http://montesolidario.blogspot.com
Blog Lengua Castellana        http://lenguamontesol.blogspot.com
Blog Inglés                            http://englishforsecondary.blogspot.com
Blog Inglés Primaria:               http://englishmontesol.blogspot.com
Blog Galego                          http://galegomontesol.blogspot.com
Blog informática                    http://informaticamontesol.blogspot.com
Blog matemáticas                   http://informaticamontesol.blogspot.com
Blog Xeografía                        http://xeografiando.blogspot.com
Blog Historia                            http://nonmeconteshistorias.blogspot.com
Blog francés                            http://francesmontesolblogspot.com
Blog Primaria                            http://primariamontesol.blogspot.com
Wiki Inglés                                http://inglesmontesol.wikispaces.com
Wiki Religión                            http://religionmontesol.wikispaces.com

Comments