Instalacións

O Colexio Montesol dispón das seguintes instalacións:
  • Locais de estudio e traballo:
26 aulas.
7 titorías.
3 pistas polideportivas.
1 zona de xogos para Educación Infantil.
1 biblioteca central.
2 laboratorios.
2 salas de usos múltiples.
1 salón de actos.
1 ximnasio.
1 aula taller de tecnoloxía.
1 aula de plástica.
1 aula de música.
1 aula de informática.
1 patio cuberto.
  • Locais de dirección e administración:
1 despacho de dirección.
1 despacho do Departamento de Orientación.
1 despacho de Administración.
1 despacho de Secretaría.
1 despacho de Consexería.
1 sala de Portería.
  • Locais de servizos:
1 cociña.
2 salas de xantar.
1 cafetería.
1 despensa.
1 almacén.
1 sala de máquinas.
1 recibidor.
9 baños de nenos.
9 baños de nenas.
1 vestiario de nenos.
1 vestiario de nenas.
4 baños de profesores.
1 aparcamento
  • Espazos de tránsito e outros:
1 vestíblo.
zonas axardinadas
Comments