กรดแอบไซซิก

 

 

 

5. กรดแอบไซซิก (abscisic acid) กรดแอบไซซิก หรืABA พบครั้งแรกโดยคาร์นส์ (Carns) และแอดดิคอท(Addicot) เมื่อปีพ.. 2507 โดยสกัดและแยกสารกระตุ้นการหลุดร่วงของใบและผลฝ้าย และให้ชื่อว่า แอบไซซิน (abscisin) ต่อมาผู้ค้นพบสารจากตาของต้นบิชที่ทำให้ตาพักและตัวชื่อสารว่าดอร์มิน(dormin) ซึ่งก็คือแอบไซซินนั่นเอง

 

ผลของกรดแอบไซซินต่อพืช

1.กระตุ้นการหลุดร่วงของใบและผลที่แก่จัด ซึ่งให้ผลตรงข้ามกับออกซิน

2.ยัยยั้งการเจริญเติบโตของตาและยอดพืชที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้พืชมีปล้องสั้น ใบมีขนาดเล็ก เซลล์หยุดการแบ่งตัว

3.ยัยยั้งการงอกของเมล็ดโดยการยัยยั้งการทำงานของเอนไซม์ย่อยแป้งในเมล็ด เมล็ดจึงยังไม่งอกเมล็ดพืชบางชนิดเมื่อผ่านอุณหภูมิต่ำ กรดแอบไซซิกจะลดปริมาณลงทำให้พืชงอกได้

4. กระตุ้นการแก่ของใบ

5.กระตุ้นการปิดของปากใบ เมื่อพืชขาดน้ำพืชจะสร้างกรดแอบไซซิกมากขึ้น เกิดการเคลื่อนของน้ำออกจากเซลล์คุมปากใบจึงปิด เป็นการสงวนรักษาน้ำไว้ในต้นพืชเมื่อได้รับน้ำเต็มที่ปริมาณกรดแอบไซซิกจะลดลงทำให้ปากใบเปิดพืชจึงคายน้ำ

Comments