Visie

Cohousing Waasland is een groep mensen van alle leeftijden en achtergronden die samen in een cohousing willen wonen, gesitueerd in de uitbreiding van de Clementwijk te Sint-Niklaas.

Ons cohousingproject is gebaseerd op drie verschillende, samenhangende dimensies: een sociale, een ecologische en een financiële.


De sociale dimensie: eenvoudig interactie vinden als je wil

We streven naar een betere levenskwaliteit voor elk lid van de groep. Dingen in groep organiseren en/of samen doen dragen hiertoe bij. Bovendien sta je in groep sterker dan alleen.

Het gebruiken, onderhouden en beheren van gemeenschappelijke delen (zoals het paviljoen en de tuin) bevordert ontmoeting en interactie. Door samen te leven met mensen die je van dichtbij kent wissel je ideeën en kennis uit, en creëer je een omgeving die voor kinderen en volwassenen een meerwaarde biedt. Binnen deze omgeving vullen de individuele kwaliteiten en talenten van elk lid de groep als geheel aan. Hierdoor ontstaat er verder een sterker sociaal vangnet waarin zaken zoals kinderoppas, vervoer van personen en middelen, en gebruik van materialen op een meer efficiënte manier georganiseerd worden. Daarnaast zal iedereen met respect en zorg omgaan met de gemeenschappelijke delen.

De privacy en eigenheid van elk lid zijn ook zeer belangrijk. De persoonlijke unit is bij uitstek een eigen plek.

We respecteren de verschillende individuele meningen, ideeën, religies, origines of levensbeschouwingen. De groep is ongebonden in onderwerpen als politiek, religie of levensbeschouwingen. Hierdoor kan de mening van één lid nooit naar voren geschoven worden als de mening van de groep.

De kennis die opgebouwd is binnen de groep tijdens het opstarten en uitbouwen van dit project kan ook, volgens ieders persoonlijke wil en inzet, overgebracht worden naar andere groepen die gelijkaardige projecten willen opstarten.


De ecologische dimensie: bewust en spaarzaam omgaan met de beschikbare ruimte, grondstoffen en energie

We willen compacter en efficiënter bouwen door bepaalde functies te bundelen in de gemeenschappelijke delen. Zo delen alle leden een wasplaats, een werkruimte, logeerkamers, één parking, fietsenberging(en), werkmateriaal, afvalruimte(s) en -verwerking, … Daarnaast willen we de beschikbare open ruimte voor iedereen optimaal, functioneel en leuk maken.

We kiezen bewust voor laagenergie- of passiefwoningen, met eventueel gebruik van hernieuwbare energie. Afhankelijk van de specifieke energiebehoefte van de woningen onderzoeken we de mogelijkheid van gemeenschappelijke installaties.

We streven ook naar het gebruik van duurzame, (bio-)ecologische materialen, om de ecologische impact van onze woningen, tijdens zowel de bouw als de totale levensduur van de constructie, zo laag mogelijk te houden. Bij de aanleg van de tuin maken we gebruik van zoveel mogelijk inheems plantmateriaal, ecologisch verantwoorde cultuurgewassen en biologisch verantwoorde technieken voor aanleg, onderhoud en bestrijding.

We willen ook op vlak van mobiliteit ons verbruik van eindige, fossiele brandstoffen verminderen. Autodelen en het gebruik van het openbaar vervoer en (bak)fietsen binnen de groep worden gepromoot.


De financiële dimensie: een financieel draagbaar project voor alle leden, voor altijd

Het is ook belangrijk dat de impact op ieders financiële middelen draagbaar blijft op korte en lange termijn.

Door gebundelde constructies, groepsaankopen en het delen van goederen willen we ervoor zorgen dat de persoonlijke kost van dit project haalbaar is en blijft voor alle leden van de groep. Wij dragen solidariteit hoog in ons vaandel.

We waken er als groep ook over dat de gemeenschappelijke kosten onder controle worden gehouden. De verdeling van deze kosten leggen we vast in het intern reglement.


Beslissingen en verantwoordelijkheden

De groep neemt alle beslissingen in de verschillende fasen van het project bij voorkeur in consensus. Hoe dit exact in zijn werk gaat wordt verwoord in het intern reglement.

Tijdens de opstart van het project, de bouwfase en achteraf, wanneer iedereen er woont, verdelen we het werk, in functie van de draagkracht van elk lid. Iedereen is verantwoordelijk voor een gedeelte van de taken die het project met zich meebrengt. We splitsen alle verantwoordelijkheden op tussen verschillende werkgroepen en wijzen ze toe aan de leden die zich het meest comfortabel voelen bij bepaalde taken. Voorstellen en beslissingen worden tijdens cosessies aan de hele groep voorgelegd ter definitieve goedkeuring.

Ċ
Pepijn Dhollander,
4 jan. 2016 13:42