03. Lịch trình giảng dạy

  • Mỗi tuần đều có các phần bài tập về nhà cho mỗi sinh viên và những nội dung cần nhớ sau mỗi tuần học. Những sinh viên vắng học tại các buổi học có thể theo dõi nội dung học của từng tuần và làm bài tập cá nhân của tuần đó để hiểu thêm nội dung kiến thức của tuần học.
  • Những sinh viên nào có thắc mắc về nội dung bài giảng và bài tập trên lớp có thể trao đổi qua email như dưới hoặc có thể gửi câu hỏi ở mục "07. Thảo luận".
  • Sinh viên xem nội dung và bài tập cá nhân theo từng tuần ở đường link bên trái: tuần 1, tuần 2,...