Πείραμα μελέτης οφθαλμοκινήσεων

Σκοπός
Σκοπός του πειράματος είναι να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προφορικά και γραπτά ερεθίσματα.

Διαδικασία
Οι συμμετέχοντες ακούνε ηχητικά αποσπάσματα και παρατηρούν γραπτές λέξεις στην οθόνη υπολογιστή. Το έργο απαιτεί να πατήσουν με τον κέρσορα πάνω στη λέξη που ακούνε κάθε φορά στο τέλος μιας πρότασης. Κατά τη διάρκεια του έργου γίνεται καταγραφή των οφθαλμικών κινήσεων των συμμετεχόντων. Η συνολική διάρκεια του πειράματος είναι περίπου 30 λεπτά.

Μονάδες
Η συμμετοχή στο πείραμα αυτό αποφέρει 1/2 της μονάδας.

Δήλωση συμμετοχής
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο ang.andrikopoulou@gmail.com, με θέμα "Καταγραφή οφθαλμοκινήσεων". Αναφέρετε επίσης το ονοματεπώνυμό σας, τον Α.Μ., το τμήμα σας καθώς και το μάθημα που παρακολουθείτε.

Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αγγελική Ανδρικοπούλου στο ang.andrikopoulou@gmail.com.