Is Cognos 8 ook nog een ver van je bed show? Heb je Cognos 8 aangeschaft maar ligt de ontwikkeling stil? Wil jij ook het maximale halen uit Cognos 8?
 
Ben je benieuwd naar ervaringen van collega ambtenaren?
 
Wordt dan lid van de gebruikersgroep Cognos 8 voor ambtenaren! Een platform van samenwerkende ambtenaren dat:
  • een onafhankelijk beeld van de wereld van Cognos kan geven;
  • gemeenten met elkaar in contact kan brengen om ervaringen te delen;
  •  een klankbord kan zijn voor leveranciers.