Information

Premium CO-Internet Domain Names Offered

 
The owners of the domain names presented here are accepting offers from interested parties willing to obtain ownership rights over any of the domain names.  Out domains are listed in several reputable auction sites which will facilitate and secure the transaction. You can send your offer using an auction service by selecting option "Inquire "here" on page " "Portfolio / Oferta". Or if you prefer you can post your offer by filling out the contact form or sending E-mail. Lease offers will also be considered.
 
Before making an offer we advise you to read below information and explore the content of this web site. 

Making Offers

 
Fill out the contact form or send E-mail. Please provide detailed contact information, company name and the offer value. Alternatively please post the offer through an auction house. Your offer will be immediately passed to the owners of the domain name. You may be contacted in order to confirm the information received from you. After your offer will be reviewed, generally you will either receive counteroffer or your offer will be accepted and your will receive further instructions or escrow process will be initiated. Offers below minimum asking price will not be considered or will be given low priority. 

Sales Process 

If you have made successful offer and it was accepted, you have few options to proceed with transaction.

Using an independent third party transaction management service such as escrow.com. This option is recommended as they have secure and reliable procedure for domain name sale, which guarantees safety for the Buyer. You can be sure that your payment will not be released to Seller until you confirm successful domain name transfer. The list of possible transaction services is given on links page.

If you are not able to use escrow services you can always make direct bank wire transfer or Paypal payment. Appropriate sales agreement can be co-signed and notarized to secure the transaction.
 

Transfer Process

As soon as payment is secured by either escrow services or received directly (depending on payment method), we will proceed with domain name transfer. Domain name will be unlocked and WHOIS will be updated with new ownership information. You will receive login nad password to manage domain name online at current Registrar website. You will also be able change password for domain management area. You will also be provided with authorization code, which is necessary to move domain name to your preferred Registrar.

Oferta premiowych domen CO-Internetowych

 
 Właściciele domen internetowych prezentowanych tutaj zapraszaja Państwa do składania ofert na zakup oferowanych domen. Nasze domeny są prezentowane w kilku renomowanych domach aukcyjnych które ułatwią i zabezpieczą transakcję. Mogą Państwo składać oferty poprzez serwis aukcyjny wybierając opcję "Inquire here" na stronie "Portfolio / Oferta".  Alternatywnie oferty można składać wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając E-mail. Oferty wynajmu będą również brane pod uwagę.
 
Przed złożeniem ofert prosimy o przestudiowanie poniższych informacji i zapoznanie się z treścią tej strony internetowej. 

Składanie ofert

Proszę wypełnić formularz kontaktowy lub wysłać E-mail. Wskazane jest podanie szczególowych danych kontaktowych, nazwy firmy oraz kwoty oferty. Alternatywnie proszę składać oferty za pośrednictwem domów aukcyjnych. Państwa oferta zostanie przekazana do właścicieli domeny. Prawdopodobnie będziecie skontaktowani celem weryfikacji szczegółow oferty. Po zapoznaniu się z ofertą, najprawdopodobniej otrzymacie Państwo kontr-ofertę, lub Wasza oferta zostanie zaakceptowana. Następnie otrzymacie Państwo dalsze informacje lub zostanie zainicjowany proces pośrednictwa "escrow". Oferty poniżej minimalnej ceny nie będą brane pod uwagę lub nie będą traktowane priorytetowo. 

Proces sprzedaży

Jeśli Państwa oferta zostanie zaakceptowania możliwe są rózne opcje finalizacji transakcji.
 
Transakcja za pośrednictwem specjalizowanego serwisu pośredniczacego np escrow.com. Ta ściezka jest rekomendowana ponieważ zabezpiecza oraz czyni niezawodnym procedurę sprzedaży domeny internetowej. Możecie Państwo być pewni że płatnośc nie zostanie przekazana do sprzedającego dopóki nie zostaną przekazane kody kontrolne (autoryzacyjne). Lista serwisów pośredniczących "escrow" jest podana na stronie w linkami. Wybór serwisu będzie można wspólnie ustalić na etapie finalizacji transakcji.
 
 Jeśli nie możecie Państwo użyć serwisu "escrow" możliwe jest rozważenie transakcji z bezpośrednim przelewem lub płatnością Paypal. Potwierdzona notarialnie umowa kupna-sprzedaży zabezpieczy bezpieczeństwo transakcji.

Proces transferu 

Wkrótce po zabezpieczeniu płatności na rachunku "escrow" lub otrzymaniu bezpośredniego przekazu bankowego, zainicjowany zostanie transfer domeny internetowej. Domena zostanie odblokowana a rekord WHOIS zostanie uaktualniony o nowe informacje o właścicielu. Otrzymacie Państwo nazwę użytkownika (login) oraz hasło (password) do panelu kontrolnego domeny. Będziecie mogli objąć kontrolę nad domeną oraz ustanowić własne hasła. Otrzymacie również kod autoryzacyjny który pozwoli Wam na transfer domeny do wybranego przez Was rejestru domen.