Tuyển tập " Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu "toàn bộ gồm 387 lời bài hát tôn vinh, ngợi khen Thiên Chúa.Tất cả 387 bài đều được phối nhạc.


001 Xin Thần Linh Đến

001 XIN THẦN LINH ĐẾN

002 TRỌN CẢ TẤM LÒNG

003 KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

004 LỬA PHỤC HƯNG

005 CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY

006 XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

007 CHẠM LÒNG CON

008 HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

009 CON TIN NƠI NGÀI

010 THIÊN CHÚA NGỰ

011 VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

012 CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

013 NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

014 HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN

015 XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT

016 ĐOÀN DÂN GIAO ƯỚC

017 CÙNG HỌP NHAU

018 KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT

019 CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

020 HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA

021 ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

022 CHÚA TÁN DANH CHÚA

023 HÁT VÌ GIÊ-XU

024 DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN

025 HIỆP MỘT

026 NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO

027 HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

028 NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

029 HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA

030 NGÀI LÀ CHÚA

031 TOÀN NĂNG THAY CHÚA

032 NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

033 TÔN VINH CHA

034 CHÚC TÔN CHÚA

035 BÀI CA NGỢI KHEN

036 VÌ CHÚA TOÀN NĂNG

037 TÔN CAO DANH GIÊ-XU

038 CHÚA CHÍ THÁNH

039 CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY

040 GIÊ-HÔ-VA NI-SI

041 CHÚNG CON YÊU NGÀI

042 DANH QUÝ TRỌNG

043 NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

044 CA NGỢI CHÚA

045 NHÌN LÊN CHA THÁNH

046 TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI

047 TÔI SẼ NGỢI CA

048 VUA SẼ ĐẾN

049 HÁT CHO NGÀI

050 LỚN BẤY DUY NGÀI

051 VỚI CẢ TRÁI TIM

052 VUA CÁC VUA

053 GIÊ-XU ĐẸP THAY DANH NGÀI

054 DANH CAO QUÝ

055 DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA

056 SUY TÔN CHÚA NĂNG QUYỀN

057 NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

058 HÁT KHEN GIÊ-XU

059 VINH QUANG VUA GIÊ-XU

060 VUI MỪNG CA HÁT

061 TÌNH YÊU LỚN LAO

062 GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI

063 VINH DIỆU CHIÊN CON

064 TÔN THỜ BA NGÔI

065 DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

066 CHÚA ĐÁNG NGỢI

067 LẠY CHA YÊU THƯƠNG

068 QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

069 HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

070 CẤT TIẾNG CA VANG

071 LỜI TẠ ƠN CHÚA

072 CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

073 DÂNG LÊN VUA THÁNH

074 TÔN CAO DANH CHÚA

075 NGỢI KHEN GIÊ-XU

076 NHƯNG TRƯỚC HẾT

077 CHÚA VĨ ĐẠI

078 TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH

079 NGÀI THẬT TỐT THAY

080 CUNG KÍNH TÔN VINH

081 CA NGỢI CHÚC TÔI

082 VƯỢT TRÊN TẤT CẢ

083 LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

084 HÁT HA-LÊ-LU-GIA

085 TRỌN ĐỜI CA NGỢI CHÚA

086 CA NGỢI CHIÊN CON

087 TÔN VINH CỨU CHÚA

088 THÁNH THAY! THÁNH THAY! THÁNH THAY!

089 CÔNG VIỆC TAY CHÚA

090 MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

091 CHÚC TÔN

092 CÙNG ĐẾN DÂNG LỜI SUY TÔN

093 ĐẾN CÙNG CHA

094 CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY

095 NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

096 TÂM CON

097 THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO

098 HÔ-SA-NA

099 CA NGỢI CHÚA

100 VUI TRONG DANH GIÊ-XU

101 CHÚA VINH HIỂN

102 XIN CHA BAN CHO THÊM DẦU

103 NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

104 TÔN VINH CHÚA

105 THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

106 CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

107 HÁT NHƯ ĐA-VÍT

108 CHÚA BAN BÌNH AN

109 PHỤC HƯNG

110 ĐỨC THÁNH LINH

111 LỜI KHẨN NGUYỆN

112 TÂM HỒN TRONG TRẮNG

113 BÀI CA ĂN NĂN

114 XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN

115 BÀI CA NGUYỆN CẦU

116 CẦU XIN CHA ĐỔI LÒNG

117 XIN THA THỨ

118 DÂNG HIẾN

119 XIN TẨY SẠCH LÒNG CON

120 XIN THÁNH LINH PHỤC HƯNG

121 NĂNG QUYỀN TÌNH YÊU

122 DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU

123 KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

124 BÀI CA TÂM LINH

125 GẦN CHÚA HƠN

126 NGƯỜI TÔI YÊU MẾN

127 TRUYỀN RAO DANH THÁNH

128 QUYẾT RAO TIN LÀNH

129 BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA

130 BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI

131 TUỔI XUÂN DÂNG CHÚA

132 CA KHEN ƠN GIÊ-XU

133 CON YÊU NGÀI

134 LÊN ĐƯỜNG

135 SỐNG HẦU VIỆC

136 ĐẾN VỚI CHÚA TAY TRẮNG THÔI SAO?

137 GIÊ-XU CHỌN TÔI

138 TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA

139 BÀI HÁT SAI ĐI

140 BỞI THẦN TA

141 CHA KÍNH YÊU

142 TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG

143 LÊN ĐƯỜNG ĐI

144 XIN CHÚA SAI TÔI

145 DÂNG CHÚA ĐỜI CON

146 NGÀI BAN CHO THÊM ƠN

147 ƠN CHÚA DẪY ĐẦY

148 HÃY ĐI CHÚA ĐANG GỌI

149 MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

150 NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

151 TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU

152 LỜI NGUYỆN

153 XÂY DỰNG HẰNG NGÀY

154 DÂNG CHÚA

155 ĐỜI CON

156 MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

157 THEO CHÚA

158 XIN NGỰ TÂM CON

159 LỜI CHÚA

160 LÒNG NGUYỆN THEO GIÊ-XU

161 DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

162 SẴN LÒNG HẦU VIỆC

163 NHƯ Ý CHA

164 LỜI NGUYỆN CẦU

65 QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC TRỞ VỀ

166 YÊU TA CHĂNG?

167 XIN CHO ĐI ĐƯỜNG NGÀI

168 SẴN SÀNG

169 GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠON

170 BÊN CHÚA NHÂN HIỀN

171 CHÚA LUÔN MỞ LỐI

172 CHÚA SỐNG TRONG TÔI

173 ĐỒNG HÀNH

174 SUY TƯ BÊN CHÚA

175 BÊN TÔI LÀ CHÚA GIÊ-XU

176 BÌNH AN TRONG GIÊ-XU

177 BƯỚI VỚI CHÚA YÊU THƯƠNG

178 TÌNH YÊU BỀN VỮNG

179 CẢM TẠ CHÚA

180 CÙNG TIẾN BƯỚC

181 CHIM HOA VÀ NGƯỜI

182 CHÍNH GIÊ-XU

183 THỎA LÒNG

184 VINH QUANG HA-LÊ-LU-GIA

185 BÀI CA CẢM TẠ

186 MỘT NGÀY TƯƠI MỚI

187 TÌNH ÁI CHÚA TÔI

188 LÀM CON VUA THÁNH

189 NGUỒN HY VỌNG CỦA CON

190 ƠN LẠ LÙNG

191 PHÚT SUY NIỆM

192 ĐẶT NIỀM TIN NƠI CHÚA

193 TRONG CHA

194 HÃY ĐẾM CÁC PHƯỚC ƠN CHÚA BAN

195 CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

196 LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU

197 BÀN TAY MANG DẤU ĐINH

198 Ý NGHĨA CUỐC SỐNG

199 NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

200 VUI BÊN CHÚA

201 THẦM TẠ ƠN CHÚA

202 NGÀI LÀ VẦNG ĐÀ

203 VÌ NGÀI TÔI HÁT

204 GIÊ-XU CỨU TÔI

205 ĐƯỢC THA THỨ

206 TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

207 MỪNG VUI MỖI NGÀY

208 CHÚA VẪN BÊN TÔI

209 NGÀY ĐÊM NGUYỆN CẦU

210 GIÂY PHÚT NGỢI CA

211 NGỢI KHEN VÌ ĐƯỢC CỨU

212 SỐNG VỚI CHÚA

213 TRẦN THẾ CHẲNG PHẢI QUÊ HƯƠNG

214 TRỌN ĐỜI NGỢI KHEN

215 VỮNG TIẾN

216 ÁI TỪ CỨU TÔI

217 CA KHÚC TÂM LINH

218 GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI

219 LỜI CẢM TẠ

220 LỜI TẠ ƠN CHÚA

221 DÂNG LÊN CHA

222 CHỈ CÓ GIÊ-XU

223 CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI

224 GIÊ-XU BÊN TÔI

225 CHÚA BIẾT LÒNG CON

226 TRAO DÂNG CHO CHÚA

227 NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

228 ĐI VỚI GIÊ-XU

229 ĐIỀU KỲ DIỆU

230 HÁY HÁT LÊN

231 ƠN CHÚA LÒNG GHI SÂU

232 BƯỚI VỚI GIÊ-XU

233 BIẾT NGÀI LÀ CHÚA

234 GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ

235 ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

236 CHÚA ĐỨNG BÊN TA

237 TÂM HỒN BÌNH AN

238 ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

239 CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI

240 THỎA VUI TRONG CHÚA

241 TẠ ƠN CHÚA

242 THÂN NHẤT TRÊN ĐỜI

243 NHƯ CÁNH CHIM BAY LÊN

244 TÌNH YÊU VỮNG BỀN

245 CON TIN CHA

246 ÁNH SÁNG TÌNH YÊU

247 NIỀM VUI TRONG CHÚA

248 TRONG VÒNG TAY CHA

249 ANH SÁNG CHO ĐỜI

250 CHÚA LÀ TÌNH YÊU

251 CHUNG NIỀM TIN

252 TA SỐNG BẰNG GÌ

253 VÌ SAO TÔI CA NGỢI

254 NẾU KHI NÀO

255 GIÊ-HÔ-VA, ĐẤNG DẮT CHĂN HỒN TÔI

256 TÌNH CHÚA BAO LA

257 NGHỈ AN BÊN GIÊ-XU

258 CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

259 CHÚA YÊU THẾ GIAN

260 ĐỪNG HOANG PHÍ THÁNG NĂM DÀI

261 GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU

262 TRƯỚC KHI RẠNG ĐÔNG

263 HÃY ĐẾN VỚI CHA

264 CHÚA ĐANG GỌI

265 BẠN DÀNH CHỖ CHO GIÊ-XU CHƯA?

266 CHÚA LO CHO TA CHĂNG?

267 CHÚA ĐANG MONG CHỜ

268 NGÀI LÀ AI?

269 NGUỒN AN BÌNH

270 TÔI BIẾT ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI

271 KHI GIÊ-XU VÔ LÒNG

272 VINH QUANG THUỘC ĐỨC CHÚA TRỜI

273 BIẾN ĐỔI HẾT MỌI ĐIỀU

274 GIÊ-XU LÀ…

275 GIÊ-XU NGUỒN NƯỚC SỐNG

276 ĐẾN VỚI NGÀI

277 TIẾNG ÊM DỊU

278 TRONG TAY CHÚA

279 DÃ TRÀNG SE CÁT

280 TIẾNG GIÊ-XU

281 NÊN HÃY ĂN NĂN HIỆN NAY

282 CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

283 NGUỒN TÌNH YÊU

284 HÃY TIN NHẬN

285 KÌA CỬA CỨU RỖI

286 CHỈ TIN NƠI NGÀI

287 GIÊ-XU KÊU GỌI MỌI NGƯỜI

288 NIỀM VUI MỚI

289 TÌNH YÊU CHÚA DÀNH CHO TÔI

290 ĐỜI NGƯỜI

291 NHƯ CON CHIÊN ĐI LẠC

292 HƯỚNG TÂM LÊN

293 LỜI NGUYỆN CẦU

294 NIỀM TIN CHÂN LÝ

295 ĐẾN VỚI GIÊ-XU

296 TIẾNG GỌI

297 TRỞ VỀ

298 ĐẾN VỚI CHÚA

299 NẾU BẠN ĐÁNH MẤT CHÚA GIÊ-XU

300 TÌNH YÊU CHÚA

301 HÃY ĐẾN BẾN CHA

302 CHÚA VẪN ĐỢI CHỜ

303 NGÀI ĐÃ CỨU TÔI

304 CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG

305 KHI CÓ GIÊ-XU

306 CHÚA GÁNH THAY TÔI

307 QUAY VỀ BÊN CHÚA

308 TRỞ VỀ BÊN CHA DẤU YÊU

309 KHÚC TÂM CA

310 TÌNH YÊU DIỄM TUYỆT

311 GIÊ-XU, ĐẤNG DUY NHẤT TÔI CẦN

312 ĐIỀU TÔI THẤU HIỂU

313 MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

314 GIÁNG SINH ĐÃ VỀ

315 KHI CHÚA VÀO ĐỜI

316 VUI MÙA GIÁNG SINH

317 CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

318 Ô! NÔ-ÊN LẠI VỀ

319 BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI

320 CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

321 HUYỀN DIỆU ĐÊM THÁNH

322 CÙNG HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

323 MÓN QUÀ VÔ GIÁ

324 VÌ YÊU NHÂN THẾ

225 CA KHÚC GIÁNG SINH

326 THAY ĐỔI

327 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

328 CA KHÚC GIÁNG SINH

329 GIÊ-XU, CHÚA BÌNH AN

330 ẤY TIN VUI CHO NGƯỜI

331 TÌNH YÊU CHÚA TÔI

332 CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI QUA

333 CHA YÊU THƯƠNG

334 CHÚA YÊU TRẦN THẾ

335 NƠI GÔ-THA

336 ĐAU THƯƠNG TIÊU MẤT NƠI GÔ-GÔ-THA

337 ĐỒI VẮNG

338 TÌNH YÊU CHÚA

339 ĐỒI GÔ-GÔ-THA CHỐN XƯA

340 GÔ-GÔ-THA

341 CHIỀU TRÊN ĐỒI GÔ-GÔ-THA

342 TÔN VINH CHÚA TÌNH YÊU

343 VÌ AI?

344 TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI

345 CHÚA CAO QUÝ

346 CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

347 GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG

348 GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG

349 CHÚA HẰNG SỐNG

350 VÌ GIÊ-XU SỐNG

351 LÚC ANH NGUYỆN CẦU

352 TRONG ƠN CHÚA

353 GẶP CHÚA

354 VUI CA LÊN

355 HÃY THẮP SÁNG LÊN

356 YÊU THƯƠNG

357 QUÂY QUẦN BÊN CHÚA

358 NỐI KẾT

359 ĐÈN SÁNG – MUỐI MẶN

360 TAY TRONG TAY

361 NGUYỆN TÌNH YÊU CHÚA

362 ĐỪNG ĐỂ NGÀY MAI

363 ANH VÀ TÔI

364 MỘT CON CHIM ÉN

365 XIN CHO NHAU

366 CHIA TAY MÙA HÈ

367 TRÊN ĐƯỜNG HẸP CỦA CHÚA

368 HẰNG CHIẾU

369 GIÚP AI ĐANG BĂN KHOĂN

370 THANH NIÊN TIN LÀNH

371 NGÀY MỚI

372 CHUNG MỘT NHỊP ĐÀN

373 SỐNG YÊU THƯƠNG

374 ĐẸP Ý NGÀI

375 NHƯ THUỞ BAN ĐẦU

376 KHÚC TÌNH CA NGÀY CƯỚI

377 NGUYỆN CẦU CHO CHA MẸ

378 CẢM ƠN CHA MẸ

379 MẸ YÊU

380 XUÂN TRONG TÔI

381 MỪNG XUÂN

382 GIÊ-XU LÀ MÙA XUÂN

383 XUÂN MỚI SỨC SỐNG MỚI

384 XUÂN ĐẾN BÊN NHÀ

385 GIÊ-XU NGUỒN VUI XUÂN

386 XUÂN AN LÀNH

387 CHÚA XUÂN