Fatiha Suresi

 

http://de.groups.yahoo.com/group/jugendmoschee/message/906

 

 

 

İsim_______________                                                         Tarih:_____________

 

 

Mekke, 5 J

FATİHA SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

 

İçindekiler

1.Fatiha’nın Qur’ân’ın İlk Suresi Oluşu

2.Besmelenin Anlamı, Önemi

3.Fatiha Suresi’nin Diğer İsimleri

4.Günlük Hayatımız’da Besmele’nin Yeri

5.Doğrıyolu örnekleyen İnsanlar

 

         Sevgili Çocuklar!

Kimlik Kartı 005

Adı: Fatiha Suresi

Ayet Sayısı:  007

Mushaf Sırası:001

 

         Kutsal Kitabımızın ilk suresi Fatiha'dır. Türkçe anlamlı Qur’an'ı-Keriminizi yanınıza alın. En baştaki iki süslü sayfanın bulunduğu  yeri açın. Fatiha suresini bu sayfalardan birincisinde okuyacaksınız. İkinci sayfada Bakara suresinin  başlangıç ayetleri vardır, dikkatle Fatiha suresinin bulunduğu sayfayı inceleyin. Şunları göreceksiniz: En başta büyük harflerle Fatiha Suresi yazılı. Onun altında ince ve küçük harfli bir yazı ile bazı bilgiler verilmiş:

         

Bu ilk sure Qur’an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğu için bu adı almıştır.[1]

         Besmele her surenin başında yazılıdır. [2] Onu okumadan, surenin diğer ayetlerini okumaya geçmeyiz . Fatiha suresi, bir tek süslü çerçevenin içinde yazılmış ve bitmiştir. Çünkü o yedi ayetli, kısa bir suredir.

         Biz müslümanlar, günlük dilde Fatiha suresini bir başka isimle de anarız. Hatta bu isim Fatiha isminden daha yaygın olarak bilinir. Sizler büyüklerinizden hatırlayacaksınız, bu isim "Elhamd" dır. Elhamd, El-hamdu kelimesinin kısaltılmışıdır. Elhamdu, Fatiha suresinin başlangıç kelimesidir. Onu "Elhamdu lillahi Rabbil Alemin" diye okumaya başlarız. Namazlarda her ayakta duruşta bu sure okunur. Peygamberimiz, "Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur". Herkes Qur’an'ın bütününü öğrenmeyi başaramayabilir. Fakat Fatiha'yı herkes öğrenip ezberleyebilir. O kısa ve kolaydır.[3]

         Fatiha suresine, özelliğini belirten başka isimler de verilmiştir. Mesela ona "Ummu'l-Kitap" denilmiştir.[4] Niçin böyle denilmiştir? Çünkü Fatiha suresinde, özellikle onun ilk yarısında, bize Allah hakkında bilgi verilmiştir. Qur’an'ın temel amacı, insanlara Allah'ın anlatılmasıdır: Allah, kendisine hamd, övgü ve teşekkür borçlu olduğumuz yaratıcımızdır. O bütün kainatın yaratıcısıdır. Var olan herşeyi besleyip yaşatan, koruyan ve esirgeyendir. Ölümden sonra yeniden diriltilip yaşatılacağımız Ahiret gününde de sahibimiz Allah olacaktır.

         Fatiha suresine "Dua" suresi de denilmiştir. Böyle denilmesinin sebebi surenin ikinci bölümünün dua şeklinde oluşudur. Bu bölümdeki ayetlerde bize Allah'a nasıl dua edeceğimiz öğretilmiştir. Şöyle diyeceğiz:

 

         "Allah'ım, yalnız Sana kulluk ederiz, yalnız Sen'den yardım dileriz. Bize doğru yolu, nimete erdirdiğin kimselerin yolunu göster, azaba uğramışların ve sapıtmış olanların yolunu değil."

 

         Sonra Amin, der, ellerimizi yüzümüze süreriz.

         Fatiha suresinin bir başka adı da "Şifa" suresidir. Çünkü onu okuyan kimse, yaratıcısı olan Allah'ı, O'na nasıl dua edeceğini, O'nunla nasıl konuşacağını öğrenince, gönlü ferahlar, sevinir, sıkıntıları varsa hafifler. Sıkıntı içinde veya hasta olan kimselere, kendileri okuyamıyorsa, başkaları Fatiha suresini okurlar, böylece onların ferahlamalarına, şifa bulmalarına yardım etmek isterler.

            Fatiha suresinin anlamını Türkçe anlamlı Qur’an-ı Kerim'den birlikte okuyalım:

 

         "Bismillahirrahmanirrahim.

         Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Hesap Gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Allahım! Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım dileriz. Bize doğru yolu, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların ve sapmayanların yolunu göster" Amin.

 

         Bir de surelerin Bismillahirrahmanirrahim ile başlamasının öneminden söz edelim. Qur’an-ı Kerim'in vahyolunmasından önce insanlardan pek çoğu taşları, ağaçları, büyük dağbaşlarını put ediniyor, onlara çok değer veriyor ve Allah'a ibadet eder gibi onlarada da tapınıyorlardı. Onlara olan saygıları sebebi ile önemli konuşmalara başlarken, önemli yazıları yazarken, onların isimlerin anıyorlardı. Mesela, Lat ve Uzza gibi büyük putları anarak şöyle söylüyor veya yazıyorlardı: "Lat ve Uzza'nın adı ile".[5] Sonra da söylemek istediklerini söylüyorlardı. Rabbimiz kendisi Rahman-Rahim Allah olarak anmamızı istedi.

         Qur’an-ı Kerim bu yanlış adeti değiştirmiştir. Övgü Allah'a mahsustur. Çünkü sadece Allah herşeyin sahibidir. Sadece O, herşeyi yaratıp yaşatan, hepsini koruyup esirgeyendir. Allah'tan başkaları, sevmedikleri, beğenmedikleri, kendilerine çıkar sağlamayan kimselere veya şeylere önem vermezler, onları yaşatmak için çaba harcamazlar. Yalnızca Yüce Allah'tır ki, iyi kötü, yararlı-yararsız, inanan-inanmayan herkesi ve herşeyi korur, yedirip içirir, yaşatır.

         İyi-kötü, yararlı-yararsız, biz insanlara göre değişir. Yüce Allah'ın katında ise varlıkların hepsinin birer değeri vardır. Hepsi de korunmaya değerdir. Allah, sonunda cezalandıracağı kimseleri bile yedirip içirir, yaşatıp koruyup gözetir. İşte bunun için, övgüye layık tek ilah Yüce Allah'tır. Her işe Allah'ın adı  anılarak başlanır.

          Sizler günlük yaşayıştan bilirsiniz. Büyükler Çocuklara öğretirler: "Yemeğe başlamadan önce ellerini yıka ve Bismillahirrahmanirrahim de!" derler.

         Sabahleyin evden çıkarken, işimize veya dersimize başlarken, yatağımızdan kalkarken, yatağımıza yatarken Bismillahirrahmanirrahim deriz. Anneler bebeklerini emzirirken Bismillahirrahmanirrahim derler.

         Bismillahirrahmanirrahim deyişimiz, Allah'ı daima hatırladığımızın kanıtıdır. Biz kendimizi gözden uzak, yalnız, terkedilmiş hissettiğimiz durumlarda bile Yüce Allah bizi görmektedir, duymaktadır, koruyup gözetmektedir. Bunu hiç unutmamalıyız. Her zaman O'na sığınmalı, O'ndan yardım istemeliyiz.

         Yüce Allah, bildiklerini kullanarak çalışıp çabalayanlara bilmediklerini öğretir. Bilmediklerinin neler olduğunu öğrenenler onları da öğrenmenin yollarını ararlar.

         Allah bize çok yakındır. Canımızdan , kanımızdan da yakındır. Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz anda, O'nun bize ne kadar yakın olduğunu hissederiz. Aynı zamanda O'nun yalnız bize değil, bizimle birlikte bütün diğer varlıklara da yakın olduğunu hissederiz. Allah "Rabbu'l-Alemin" dir. Bu yakınlığı hisseden insanların yaşayışlarında düzelme olur. Onlar daha terbiyeli, daha nazik olurlar. Birbirlerine daha saygılı olurlar. Var olan herşeyi, onların hepsi Allah'a ait oldukları için, Allah hatırına severler, sayarlar, hoşgörürler, yani onların böyle yapmaları gerekir. Böyle yapmıyorlarsa, Allah'ın kendilerine ve kendilerinden başkalarına yakın oluşunu gerçekten hissedememişler demektir. Sizler bu konuları büyüklerinizle konuşun tartışın, olmaz mı?

         Fatiha suresinin son ayetlerinde Yüce Allah’tan bizi Doğruyol’dan ayırmaması için niyazda bulunuruz. Doğruyol, onun Peygamberleri, sevdiği yüce insanların yaşantısında gözlemlediğimiz Altın örneklerdir.[6] Obları taklit etmek, daha güzel örnekler bulup geliştirmek Rabbimizin bizden bekledikleri arasındadır. Şöyle bir belleğinizi yoklayın bakalım, anlayacak ne tür güzel kıssaları hatırlıyorunuz?

 

 

http://www.beytulhikme.de/cocuk-sureler/bizimkitabimiz.php

http://www.beytulhikme.de/cocuk-sureler/sureler.php

Luqmanî Misyon:Cocuklar'la okuma

Kindermoschee/Tarihçe

 

 

              5/Fatiha Suresi  http://de.groups.yahoo.com/group/jugendmoschee/message/188       

*Aralık 2005’te H.Konevi tarafından Talebe Meclisi projesinde temel alındı.

 

                                                                           ________________

                                                                                                        İmza:

         *Surede geçen bilmediğiniz kelimelerin altını çiziniz, üzerinde öğretmeniniz, büyükleriniz, arkadaşlarınızla konuşunuz.

         *Sureden aklınızda kalan en çarpıcı sahneyi resme dökmek ister misiniz?

 [1]              Fatiha suresi niçin bu adla anılmaktadır?

[2]              Besmele nasıl söylenir?

[3]              Namazların her rekatinde okunan sure hangisidir?

[4]              Fatiha suresinin başka hangi adları vardır?

[5]              Peygamberimiz zamandaki kafirlerin besmelesi nasıldı

[6]              Doğru yol nedir?

Comments